Utbildning/kurser

Vi ger både fördjupande utbildningar och kortare seminarium/kurser i användbarhet och användarcentrerad design. Lär er om integration av UX- och användbarhetsaktiviteter i projekt, viktiga faktorer i design av användargränssnitt samt praktiska verktyg och metoder.

Förbättra hur ni arbetar med UX och användbarhet

  • Att skapa gränssnitt som är lätta att använda kräver ett strukturerat tillvägagångssätt med användarcentrerade aktiviteter under utveckling.
  • Upptäck hur du kan integrera lämpliga aktiviteter i ditt design- och utvecklingsarbete.
  • Lär dig mer om effektiva verktyg och metoder för att kunna förbättra dina produkters användargränssnitt.
  • Förstå dina användares behov, fokusera dina designinsatser, förbättra produktens kvalitet och få konkurrensfördelar.

Usability Partners erbjuder ett antal seminarier, workshops och kurser inom användbarhet och användarcentrerad design. De kan skräddarsys för att passa individuella krav för en specifik kund. De varierar i längd från några timmar till flera dagar, eller i vissa fall över flertalet veckor på deltid (beroende på behovet hos deltagarna och hur djupt man väljer att gå i ämnet).

Person som håller ett föredrag

Exempel på titlar

  • "Introduktion till UX, användbarhet & användarcentrerad design för utvecklingsteam"
  • "UX/usability - strategi och process för projektledare"
  • "Web UX – skapa webbplatser som fungerar"
  • "KPI:er och att mäta användbarhet"
  • "Användarbaserad testning och utvärderande tekniker"

Längre seminarier och kurser innehåller praktiska övningar och 'hands-on' aktiviteter, som är speciellt framtagna för att passa designers och utvecklare. Kortare seminarier är mer lämpliga för projektledare och beslutsfattare.