Fördelar

Varför investera i användbarhet och UX?

Utvecklingsprojekt MISSLYCKAS på grund av bristfällig användbarhet och dålig användarupplevelse. Kartläggning av misslyckade projekt avslöjar att brist på användarmedverkan och dålig förståelse för användarkraven är två av de vanligaste orsakerna till att projekten inte når sina mål. Sena (och dyra) designändringar är vanliga i utvecklingsprojekt, och har ofta sin grund i "oförutsedda användarkrav". Det kan låta otroligt, men det är mycket sällsynt att det utvecklas e-handelswebbplatser som vid lanseringen kan användas framgångsrikt av mer än 50% av de tilltänkta användarna. Det finns många fördelar med god användbarhet och bra användarupplevelse, både för...

Producenter

  • Konkurrens - Produkter som är lätta att använda är mer konkurrenskraftiga på marknaden.
  • Kostnader - Att under utvecklingen på rätt sätt ta hänsyn till användarkraven kan minska behoven för dyra sena designändringar.
  • Support - Användbarhetsrelaterade faktorer ligger bakom majoriteten av supportbehoven - förbättrad användbarhet minskar kraven på support.
  • Kvalitet - Förbättrad användbarhet kommer att främja användarnas upplevelse av produktens kvalitet.


... och Användare

  • Produktivitet - Användbara produkter gör det möjligt för användarna att effektivt nå sina mål, snarare än att slösa tid kämpande med produktens gränssnitt.
  • Support/Träning - Bra utformade produkter underlättar lärande och kan reducera tiden användarna behöver lägga på träning, söka efter support eller titta i dokumentation.
  • Tillfredsställelse - Användare kommer att vara mer tillfredsställda och positiva till en produkt med god användbarhet, snarare än bäva för att använda den!