Nyheter

Siffran 2024


Tester av medicintekniska produkter

2024.04.29

Vi har nyligen genomfört en formativ användbarhetsutvärdering av ett nytt sortiment med medicintekniska produkter som ska användas av specialiserad sjukhuspersonal (sjuksköterskor och annan vårdpersonal i specifika roller/avdelningar). Produkterna testades på uppdrag av ett ledande internationellt medicintekniskt företag och kommer ersätta befintliga produkter med liknande funktionalitet som redan används på sjukhus över hela världen. När utformningen av sådana produkter revideras är det nu ett EU-regelverkskrav att tillverkarna ska genomföra grundliga tester med slutanvändarna (oavsett om det är vårdpersonal som i det här fallet, och/eller patienter som själva använder produkterna). Av den anledningen, i kombination med vårt läge intill Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms life science-kluster, har vi sett en betydande ökning av intresset för våra tjänster inom användbarhetstester från medicinteknikbranschen.


Köp av försäkringar online

2024.02.21

Usability Partners har nyligen genomfört en användbarhetsstudie för ICA Försäkring. Vi testade dels aspekter på den öppna webbplatsen men fokus låg på att förstå vilka utmaningar som fanns i köpflödet. Testerna resulterade i många intressanta insikter som kan förbättra interaktionsflödet för nya kunder och därmed också generera nya affärer.


UX i videostreamingtjänster

2024.01.11

Under hösten/vintern har vi genomfört flera studier av nya videostreamingtjänster som för närvarande är under utveckling. För att attrahera och behålla nya kunder ses användarupplevelsen som avgörande och regelbundna användarbaserade utvärderingar både under och efter lansering har blivit en viktig aktivitet för leverantörerna av dessa videostreamingtjänster. I vårt större användbarhetslabb kan vi testa streamingtjänster på TV-apparater, surfplattor, smartphones och bärbara datorer (eller en blandning av enheter) i en miljö som liknar vardagsrummet i ett typiskt hem.
Siffran 2023


Råd för förbättrad energieffektivitet

2023.11.03

Energimyndigheten utvecklar en ny webbplats för att stödja sitt arbete med rådgivning kring energi och klimat. Som en del av det inledande designarbetet ville de utvärdera två olika lösningar för hur användare skulle navigera för att hitta information på sajten (baserat på två olika prototyper). Vi involverade tre målgrupper i studierna – ansvariga för energifrågor i privata hushåll, företag och bostadsrättsföreningar. Studien innefattade tester på både mobil- och datorgränssnitt där fokus låg på struktur och navigering. Resultatet togs emot väl och vi hoppas kunna stötta med ytterligare användarinsikter i senare steg av utvecklingen.


Studie – typsnitt för webben

2023.10.19

Uppsala Universitet anlitade Usability Partners för att bedöma ett nytt typsnitt avsett att användas på deras webbplats. Universitetet ville veta hur ett föreslaget, nytt typsnitt skulle fungera (gällande läsbarhet) jämfört mot det befintliga. De ville också veta hur väl typsnittet skulle fungera för de med betydande synnedsättning eller dyslektiker. Vi genomförde en användarbaserad läsbarhetsutvärdering och en expertbedömning för att avgöra om typsnittet skulle fungera annorlunda än det befintliga på sajten uu.se.


Ny bettingsajt lanserad i Storbritannien

2023.09.29

Tidigare i höstas blev vi tillfrågade av ett stort internationellt bettingföretag för att hjälpa dem att utvärdera en ny spelsajt i England. Vi har nyligen genomfört uppdrag åt kunden i andra länder men i just detta fall såg man användbarheten/designen för just den brittiska marknaden som synnerligen viktig, då det är en mogen marknad med hög konkurrens. Vi samarbetade med en lokal partner i centrala London och genomförde användningstester med olika målgrupper.


Vill du jobba hos oss?

2023.07.10

Vi söker en junior konsult som genuint tror på tanken att riktigt bra system och produkter kräver en förståelse för slutanvändarens behov och beteenden och således involverar dessa användare under utvecklingen. [Information om tjänsten ej längre tillgänglig]


Förvirrande elpriser

2023.04.21

Pris per timme? Rörligt pris? Fast pris? Eller "Mixavtal"? Förstår konsumenterna egentligen vilket elavtal som passar dem bäst? Vi har nyligen avslutat en studie där vi undersökt och jämfört sex olika elbolagssajter och om det var möjligt för konsumenter att hitta ett lämpligt elavtal på dem. Varje deltagare i studien testade 3 elbolagssajter där de fick i uppgift att hitta ett elavtal som de ansåg passade deras behov (t.ex. deras ekonomi och livssituation). Resultaten av studien visade på de svårigheter som konsumenterna kunde uppleva när de skulle navigera på webbplatserna, den förvirrande och inkonsekventa användningen av terminologi, och hur konsumenterna lätt kunde vilseledas att välja avtal som inte var fördelaktiga för dem.


Personalisering av appar

2023.02.20

Utvecklare av mobilappar använder sig i allt större utsträckning av personaliseringsfunktioner för att förbättra användarupplevelsen av sina appar. Personalisering kan ge enorma fördelar, men om det görs på fel sätt kan det skapa ett minfält av användbarhetsproblem för användarna och uppnå motsatt effekt än den önskade. Vi har nyligen genomfört en omfattande serie användarundersökningar för en internationell kund, där vi undersökte olika personaliseringslösningar i flertalet olika marknadsledande mobilappar och gav rekommendationer om hur de skulle gå vidare med att införa personaliseringsfunktioner i sina egna appar. Arbetet innefattade en rad olika användarintervjuer, workshops, observation av appar i användning och användartester av prototyper - både på distans och på plats.


UX inom leasing av bilar

2023.01.30

Usability Partners har nyligen genomfört en studie som undersökte hur tjänstebilsförare upplevde processen att hitta, leasa och få leverans av en tjänstebil. Vår kund, en biltillverkare i premiumsegmentet, ville ta reda på eventuella painpoints i kundresan för att leasa en bil samt förstå hur användarupplevelsen kunde förbättras överlag. Ett antal tjänstebilsförare från olika typer av företag rekryterades för att delta i undersökningen, som omfattade både intervjuer och testning av en webbplats för billeasing.
Siffran 2022


Ny webbplats för psykisk hälsa

2022.11.23

Folkhälsomyndigheten har nyligen lanserat en webbplats för att öka kunskapen om psykisk hälsa (dinpsykiskahälsa.se). Usability Partners ombads att utvärdera användbarheten av den första versionen av webbplatsen för både mobil och datoranvändning, med fokus på navigering och innehåll. Med tiden planerar myndigheten att avsevärt utöka webbplatsens innehåll. En rad användningstester genomfördes för att utvärdera webbplatsen och deltagarna var geografiskt utspridda över hela Sverige. Då stor vikt lades på att utvärdera navigationen (särskilt på mobilen, då det är problematiskt att följa navigationsbeteendet på distans) så genomfördes så många tester som möjligt fysiskt i Usability Partners användbarhetslabb.


Framgångsrikt AR/AI projekt

2022.10.18

Under de senaste två åren har vi stöttat ett EU-finansierat forsknings- och innovationsprojekt (Horizon 2020) inom Augmented Reality (AR) och Artificiell Intelligens (AI). Projektet, som genomfördes tillsammans med partners i Österrike och Grekland, avslutades nyligen och har nu utvärderats av EU-kommissionen. I den slutliga granskningsrapporten noterades att "projektet har levererat exceptionella resultat med betydande omedelbar eller potentiell påverkan" och att "involvering av cirka 150 potentiella användare är en höjdpunkt". Usability Partners ledde arbetet med användarkrav, UX-strategi, UX-design och testning/validering. Mer information om projektet finns på (atlantis-ar.eu).


UX research i Litauen, Nederländerna och USA

2022.09.16

Usability Partners har nyligen genomfört ett antal användarundersökningar i Litauen, Nederländerna och USA för ett spelföretag. Som ett multinationellt företag med visionen att erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen har en viktig framgångsfaktor varit att förstå behoven hos kunder i olika länder och utvärdera webbplats- och appdesign tillsammans med dem. Vi har samarbetat med lokala partners för att säkerställa att användarundersökningarna har utförts på det mest lämpliga sättet.


Viaplay växer med insikter om användarna

2022.08.23

Viaplay är en av Europas ledande SVOD streamingtjänster med närvaro i 10 länder. Bolaget har expanderat snabbt och planerar att gå in flera länder under 2022/2023. Usability Partners har stöttat Viaplay med user research under 2021 och 2022. I uppdraget ingick att planera och utföra olika typer av research för att förstå användarna samt deras beteenden och behov. Fokus låg på områden som innefattade den initiala delen av kundresan (såsom webbplatsen, köpflödet och onboarding) men även studier i nya marknader genomfördes. Arbetet har blivit mycket uppskattat och har kompletterat Viaplays gedigna jobb med maskininlärning och AI för att kunna erbjuda en relevant och personaliserad produkt.


Utvärdering av Augmented reality

2022.06.03

I Österrike (Linz) och Sverige (Stockholm) har vi nyligen genomfört en rad formella utvärderingar av en mobilapp för ATLANTIS - ett verktyg för inredningsplanering. Detta är en del av vårt deltagande i ett EU-finansierade arbete för Research and Innovation (Horizon 2020) inom augmented reality. Usability Partners leder arbetet med användarkrav, UX strategy, UX design och utvärderingar av olika slag. Mer information om projektet: atlantis-ar.eu


Lantmäteriets nya webbplats

2022.04.22

Lantmäteriet (ansvarig myndighet för kartläggning av Sverige) håller just nu på att utveckla en ny design för deras webbplats. De bad Usability Partners att genomföra en serie användartester av en "beta"-version av webbplatsen. Studien utvärderade den nya layouten, designen och i synnerhet ett reviderat meny- /navigeringskoncept, för både dator och mobilanvändning.


Avtalat bygger ut sin webbplats

2022.03.07

Avtalat är en ny organisation som ska erbjuda information och guidning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till cirka 3 miljoner anställda och deras arbetsgivare. För ett år sedan släpptes första versionen av deras webbplats (Avtalat.se), som Usability Partners UX/användbarhetstestade under utvecklingen. Nu har de valt Usability Partners för löpande stöd med UX-forskning i den fortsatta utvecklingen av webbplatsen under de kommande åren.


Vill du jobba hos oss?

2022.02.04

Vi söker en junior konsult som genuint tror på tanken att riktigt bra system och produkter kräver en förståelse för slutanvändarens behov och beteenden och således involverar dessa användare under utvecklingen. [Tjänsten är tillsatt]
Siffran 2021


Testning av medicinsk mjukvara

2021.12.17

Vi har nyligen genomfört ett stort användbarhetstest med specialistsjukhuspersonal i Sverige. Syftet med studien var att formellt utvärdera produktens användbarhet för att bedöma överensstämmelse med regulatoriskakrav inför lansering. Utvärderingen som involverade vårdpersonal från hela Sverige inkluderade användbarhetstester både på stationära datorer och mobila enheter.


Hur ser vårt uppkopplade liv ut?

2021.10.17

Usability Partners har genomfört en intervjustudie där fokus legat på att förstå användares mentala modeller av hur deras hem är uppkopplade. Studien var en del i ett större internationell projekt där insikter även samlades in från länder såsom USA, Sydkorea och Nigeria. I Sverige undersökte vi bland annat hur användares kunskap (eller avsaknad av kunskap) påverkar hur de använder olika teknologier för att möjliggöra och effektivisera sina interaktioner rörande både underhållning och produktivitet. Studien genomfördes med djupintervjuer både individuellt men även i par.


Shoppingupplevelse online

2021.06.30

Vi har nyligen genomfört en online shoppingstudie för ett stort internationellt ehandelsföretag som är på väg att expandera på den skandinaviska marknaden. Studien undersökte hela shoppingupplevelsen - från att leta runt på sajten efter en gåva, till en eventuell retur. Däremellan inkluderade vi även aspekter rörande beställningen, betalningen, spårningen, leveransen och själva öppnandet av gåvan.


UX tester i Finland, Peru & Sweden

2021.05.26

Usability Partners har nyligen genomfört en serie användartester för ett spelbolag. Testerna (24 totalt) gjordes remote (på grund av pandemin) på en existerande webbplats. Studien utfördes tillsammans med erfarna, lokala moderatorer i Finland och Peru.


Augmented reality prototyper

2021.04.29

Vi har nyligen genomfört två användarstudier på tidiga prototyper av 'Atlantis' - ett verktyg för inredning och interiör planering. Detta är en del av vårt EU-finansierade arbete för Research and Innovation (Horizon 2020) inom augmented reality. Usability Partners leder arbetet med användarkrav, UX strategy, UX design och utvärderingar av olika slag. Mer information om projektet: atlantis-ar.eu


Avtalats webbplats lanserad

2021.01.18

Avtalat är en ny organisation som ska erbjuda information och guidning om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring till cirka 3 miljoner anställda och deras arbetsgivare. Nyligen släpptes första versionen av deras webbplats (avtalat.se). Usability Partners stöttade utvecklingen av webbplatsen under 2020 med iterativa användartester. Trots rådande läge med pandemin så kunde vi testa i vårt labb (vilket krävdes på grund av stimulit som användes). Som med alla våra tester som görs i labbet under pandemin så tar vi strikta åtgärder för att minimera infektionsrisk.
Siffran 2020


Utvärdering av språkkvalitet i mobilt operativsystem

2020.12.21

Usability Partners har deltagit i ett multinationellt projekt för att utvärdera språkkvaliteten i ett mobilt operativsystem. Utvärderingarna gjordes remote med deltagare från många olika länder (Usability Partners ansvarade för studien i Sverige). Alla sessioner livestreamades (tillsammans med simultan tolkning svenska-engelska) till observatörer i USA.


Nytt hållbarhetskoncept för kläder

2020.12.07

En stor aktör i klädbranschen har nyligen anlitat Usability Partners för att utvärdera kundresan för ett nytt hållbarhetskoncept för kläder. Målet är att minska på mängden kläder som slängs. Usability Partners utvärderade en prototyp av en webbaserad tjänst, fysiskt material (såsom infoblad och påsar), samt aspekter som relaterade till frakt och leverans.


ICA Försäkring

2020.11.27

Ica Försäkring önskade en utvärdering av en ny onlinetjänst och bad oss nyligen att utföra ett antal användartester. Tjänsten erbjuder användare möjligheten att jämföra olika försäkringar från olika bolag och utvärderades med användare både på dator och i mobilen. Målet med studien var att identifiera potentiella användbarhetsproblem, samla insikter från användare och komma med förbättringsförslag baserat på testresultaten.


Jämförelse av intranätplattformar

2020.10.19

Usability Partners ombads nyligen att genomföra en jämförande UX utvärdering av tre intranätplattformar för ett av Sveriges globala industriföretag. Studien involverade användarbaserad testning med intranätanvändare i en mängd länder runt om i världen och inkluderade både en objektiv bedömning av användarproduktivitet samt anställdas subjektiva betyg för de olika plattformarna. Denna oberoende UX utvärdering var en nyckelkomponent i företagets strategi för att överväga och fastställa den bästa plattformen utifrån deras behov.


UX och Augmented Reality

2020.09.14

Vi har börjat arbeta i ett EU-finansierat forsknings- och innovationsprojekt (Horizon 2020) inom området Augmented Reality. Usability Partners kommer att leda arbetet som rör användarkrav, UX-strategi, UX-design, och utvärderingar/valideringar. Projektet, som heter ATLANTIS (AuThoring tooL for indoor Augmented and dimiNished realiTy experIenceS), ska drivas till 2022 och involverar partners från flera länder.


Karolinska Institutets webbplats

2020.04.30

Karolinska Institutet valde nyligen Usability Partners som leverantör för en UX utvärdering av sin webbplats (ki.se). Usability Partners valdes framför andra leverantörer baserat på "kvalitet och kreativitet", och bland mycket annat, möjligheten att kunna genomföra användningstester i vårt användbarhetslabb. Webbplatsen innehåller en medarbetarportal vilket ledde till att studien inkluderade både tester med externa besökare såväl som med anställda med flertalet olika roller inom organisationen.


Länstrafiken i Örebro

2020.02.05

Länstrafiken i Örebro har genomfört ett stort projekt med sin webbplats och har haft alla typer av användare i åtanke genom hela processen. Den nya sajten finns nu lanserad (www.lanstrafiken.se). Usability Partners har stöttat i projektet genom att utföra en tillgänglighetsrevision av webbplatsen.
Siffran 2019


Linas Matkasse

2019.12.02

Linas Matkasse, en av Sveriges ledande leverantörer av middagskassar, jobbar med att förbättra den mobila upplevelsen av sin webbplats. Usability Partners har nyligen genomfört användningstester på en prototyp av en ny version av tjänsten där kunder mer fritt kan hantera sin prenumeration på middagskassar.


World Usability Day 2019

2019.10.30

Är du intresserad av nya metoder och verktyg inom UX? Vill du inspireras till bättre affärsnytta genom användarcentrering? Den 14:e november kommer vi på Usability Partners att fira World Usability Day 2019 med öppet hus. Dagen erbjuder "hands on" demonstrationer och diskussioner (plus mycket annat som t.ex. "NeuroUX"-studier, "Eye tracking"-analys, "Remote UX"-verktyg och ramverk för att mäta UX).


True money happiness?

2019.10.18

Vi arbetar för tillfället med en serie UX-studier i New York för Qapital - en app som tar ett nytt angreppssätt för att hjälpa människor med deras sparande, spenderingar och investeringar. Qapital vann Googles "Most Innovative App of the year, 2017". Usability Partners hjälpte Qapital med användbarhets/UX-aktiviteter i Stockholm redan 2016/2017. Eftersom Qapital idag endast fokuserar på den amerikanska marknaden så görs våra studier på andra sidan Atlanten.


If...

2019.09.27

Usability Partners har genomfört användningstester av ett nytt webbplatskoncept för ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, If. Den nya designen utvärderades både på datorn och i mobilen. Syftet var att identifiera potentiella användbarhetsproblem, samla in användarfeedback på den nya designen och, baserat på testresultaten, komma med förbättringsförslag.


UX i spelsajter

2019.05.24

Under våren har Usability Partners genomfört 2 nya UX-studier åt Betssonkoncernen för att stötta utvecklingen av nya webbgränssnitt.


Konsulter inom UX/user research sökes

2019.04.30

Vi söker 2 st juniora konsulter som genuint tror på tanken att riktigt bra system och produkter kräver en förståelse för slutanvändarens behov och beteenden och således involverar dessa användare under utvecklingen. Dessa tjänster har nu tillsatts.


UX jämförelsestudie för TUI

2019.03.11

Usability Partners har nyligen genomfört en jämförelsestudie av olika gränssnittsdesign för presentation av semesterresor samt bokning. Vi testade gränssnitten med representativa användare från flertalet olika resenärsmålgrupper och de observerades av designers, utvecklare och andra stakeholders från TUI.


Konsulter inom UX/user research sökes

2019.04.30

Vi söker 2 st juniora konsulter som genuint tror på tanken att riktigt bra system och produkter kräver en förståelse för slutanvändarens behov och beteenden och således involverar dessa användare under utvecklingen. Dessa tjänster har nu tillsatts.


Ett postkodlotteri för alla norrmän

2019.01.31

Under senaste året har vi hjälpt Novamedia att utveckla ett alldeles eget postkodlotteri i Norge. Med utgångspunkt från det UX-arbete vi gjort med den svenska motsvarigheten har vi bidragit med koncept till webbplatsen, informationsarkitektur, anpassningar av köpflödet samt framtagande av ramar för kundkommunikationen även via email. Projektet höll tidplanen och de första glada vinnarna är nu presenterade.
Siffran 2018


UX och IT-säkerhet

2018.12.21

Kaspersky Labs utvecklar datasäkerhets- och antiviruslösningar för privatpersoner, små företag och stora organisationer. Usability Partners blev tillfrågade att utvärdera två nya användargränssnitt som är tänkta för IT-administratörer när de implementerar och hanterar sådana lösningar i små och mellanstora företag. Vi genomförde användartester i vårt användbarhetslabb med observatörer från Kaspersky Labs i labbets observationsrum, några andra intressenter från Kaspersky Labs följde även de testerna - fast från Moskva via live streaming.


Miljövänliga fordon

2018.11.07

Då både privatpersoner och företag mer och mer sneglar mot miljövänligare fordon vid nya bilinköp finns det ett växande behov för oberoende information om vad som klassas som en "miljöbil" samt olika typer, förmåner och kostnader. Städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med stöd från svenska energimyndigheten, har skapat en webbplats för detta ändamål - Miljöfordon.se. Usability Partners har blivit tillfrågade att utvärdera användbarheten av webbplatsen med representativa användare.


UX-studier av streamingtjänster

2018.10.01

Med det ökande antalet streamingtjänster på marknaden har användbarhet och UX blivit en betydande faktor för att sticka ut ur mängden. Några av de största företagen i branschen har tillfrågat Usability Partners att utvärdera deras tjänster. Vi utvärderade en streamingtjänst innan sommaren och har nu blivit tillfrågade att genomföra en liknande utvärdering för en annan kund denna höst.


Ny app för elektriker

2018.09.04

Schneider Electric har utvecklat en ny app som stöttar professionella elektriker i deras jobb med att planera för elektriska installationer åt sina kunder. För att försäkra att den fungerar bra i praktiken och möter användarbehoven, har Usability Partners blivit tillfrågade att leda användarbaserade tester av appen.


Konsult inom UX/user research sökes

2018.07.09

Vi söker en junior konsult som genuint tror på tanken att riktigt bra system och produkter kräver en förståelse för slutanvändarens behov och beteenden och således involverar dessa användare under utvecklingen. [2018.08.28: Tjänsten är tillsatt]


Nytt kontor, 2 nya användbarhetslabb

2018.05.21

Idag flyttade vi in i ett nybyggt kontor på Torsplan. Förutom panoramautsikten mot norr (och vad som kommer att bli Norra Stationsparken) är vårt nya kontor större än tidigare och innehåller två specialbyggda användbarhetslabb.


MTM anlitar Usability Partners

2018.04.18

MTM (Myndigheten för Tillgängliga Media) har valt Usability Partners för att genomföra en utvärdering av deras digitala bibliotek "Legimus". Syftet med utvärderingen är att bedöma webbplatsens användbarhet, identifiera potentiella användningsproblem och tillhandahålla rekommendationer för förbättring. Utvärderingen kommer att inkludera användartester med både bibliotekarier och låntagare.


Studieförbundens verksamhetssystem

2018.03.12

Studieförbunden bad nyligen Usability Partners att utföra en expertutvärdering och användarundersökning av “Gustav” - nio studieförbunds gemensamma system för verksamhetsrapportering. Gustav, som används av ett tusental personer, är resultatet av ett samarbete mellan studieförbund med syfte att utveckla och förvalta ett gemensamt system för all studieverksamhet.


Oberoende UX-tester för digitala byråer

2018.02.16

Usability Partners har under vintern stöttat flera digitala byråer med oberoende användbarhetstester i deras kundprojekt. Gränssnitten har varit i olika stadier av utveckling, allt från tidiga mockups till mer färdiga prototyper. Med rätt angreppssätt blir det möjligt att erhålla många nyttiga insikter för att stötta designarbetet även i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen.Nedan återfinns alla nyheter från 2017 och tidigare...Stödsystem för kommunal socialtjänst

2017.11.01

Vi har nyligen börjat arbeta med ett stort projekt för en av de större leverantörerna av IT-system inom social omsorg. Projektet, som sträcker sig över flera år, inkluderar ett antal användarcentrerade aktiviteter – från fältstudier och workshops till prototypande och användarbaserad testning av olika designer. Genom ett användarcentrerat tillvägagångssätt är målet att öka produktivitet och förbättra slutanvändarens upplevelse.


TUIs webbplats har ytterligare UX-testats

2017.09.22

TUI gav förra året Usability Partners i uppdrag att utvärdera deras webbplats (www.tui.se) användbarhet och UX för mobilanvändare. Vi har nyligen utfört ytterligare en studie med fokus på desktop-användares upplevelser både vid bokning av resor och vid de online-tjänster som TUI erbjuder efter bokning. Som tidigare inkluderade studien resenärer från flera olika kundsegment.


UX-studier för Bosch

2017.06.27

Bosch gav nyligen Usability Partners i uppdrag att utvärdera prototyper för smarta appar och kontrollpaneler för framtida generationers värmesystem. Studierna genomfördes i flertalet länder, där vi var ansvariga med fokus på att utvärdera deras lämplighet (i relation till användarbehoven) och användbarhet för den svenska marknaden.


Elektriska bilar - en UX resa

2017.06.22

I maj/juni genomförde Usability Partners Usability Partners en serie konsumentintervjuer med ägare och potentiella köpare av 'ZEVs' - Zero Emission Vehicles (d.v.s. helt elektriska bilar). Studien, som genomfördes för en stor europeisk biltillverkare, fokuserade på att förstå och mappa personers behov och upplevelser genom hela processen med att köpa en elektrisk bil.


Alectas nya webbplats

2017.04.06

Alecta tillfrågade nyligen oss om att genomföra användarbaserade tester av deras nya webbplats. Den nya designen ska utvärderas både på datorn och i mobilen. Syftet är att identifiera potentiella användbarhetsproblem, samla in användarfeedback på den nya designen och, baserat på testresultaten, komma med förbättringsförslag.


Tillgänglighetsrevision för Kommunförbundet Västernorrland

2017.03.07

Usability Partners genomförde nyligen en tillgänglighetsrevision av "Open ePlatform", en plattform i öppen källkod som tillhandahåller tjänster åt regioner och kommuner, t. ex. bygglovstillstånd. Revisionen fokuserade på följsamhet gentemot W3C/WAI tillgänglighetskrav, samt vissa aspekter av Post och Telestyrelsens webbriktlinjer.


Qapitals nya sparandeapp

2017.03.01

Qapital är ett svenskt företag baserat i Stockholm och New York som utvecklar moderna och personliga bank- och finansappar för den amerikanska marknaden. Med målet "creating a banking app that people love using" har Qapital bett Usability Partners genomföra UX-tester med amerikanska bankkunder där fokus legat på 'on boarding'-processen med förstagångsanvändare.


Jämförande studie av användbarhet/UX hos 6 online livsmedelsbutiker

2017.02.22

Vi gjorde nyligen användar-baserade tester med sex av de främsta online livsmedelsbutikerna (CityGross, Coop, Hemköp, ICA, Mat.se and MatHem) med totalt 16 representativa slutanvändare. Det var en stor variation i användarupplevelsen av de olika sajterna och varje sajt hade sina egna styrkor och svagheter. Vissa av de “traditionella” butikerna gick det särskilt dåligt för. Problemområdena var kopplade till leveransinformation (i vissa fall lyckades inte användarna ta reda på om de kunde få hemleverans, och ännu fler hade problem med att hitta tider och leveranskostnader), hur produkter var kategoriserade, produktpresentationer, sortering/filtrering, sökfunktionalitet och varukorgen. För ytterligare information om studien – kontakta oss.


UX-stöd för PostkodLotteriet

2017.01.09

Under hösten och vintern har Usability Partners gett UX-stöd i vidareutvecklingen av Svenska PostkodLotteriets webbplats. UX-stödet inkluderade bland annat experthjälp vad gäller utformningen av webbplatsen, framtagning av prototyper samt olika typer av användbarhetstester.


EnterCards webbplats

2016.12.09

Usability Partners genomförde nyligen ett användbarhetstest av EnterCards webbplats. Webbplatsen testades av olika typer av användare och från olika typer av enheter (dator och mobil).


TUIs webbplats har UX-testats

2016.11.24

TUI (tidigare ”Fritidsresor”) gav nyligen Usability Partners i uppdrag att utvärdera deras webbplats (www.tui.se) användbarhet och UX, med fokus på mobilanvändare. Den användarbaserade testningen inkluderade både sökning efter/utforskning av paketresor samt bokning av paketresor via en mobiltelefon. Studien inkluderade resenärer från flera olika kundsegment.


Danske Banks nya webbplats

2016.10.12

Usability Partners ska nu under hösten göra ytterligare ett användbarhetstest åt Danske Bank. Denna gång är det en betaversion av Danske Banks nya webbplats som skall testas. Syftet är att identifiera eventuella användbarhetsbrister, insamla användares åsikter om den nya webbplatsen samt utifrån testresultatet komma med förslag på hur den nya webbplatsen skulle kunna förbättras.


Handelsbankens internetbank

2016.06.21

Usability Partners genomförde ett antal användbarhetstest av Handelsbankens internetbank under dess utveckling och innan den lanserades. Handelsbanken fortsätter att vidareutveckla sin internetbank och vi genomför emellanåt användbarhetstest av ny funktionalitet åt dem. Vi genomförde ett sådant test tidigare denna månad.


Nya kursdatum

2016.04.29

Vår 3-dagars kurs ”Användbarhet, UX & användarcentrerad design” genomförs dels som en öppen kurs i Stockholm via Ability Partners samt även som företagsintern kurs för utvecklingsteam. Vårt samarbete med Ability Partners är nu inne på sitt tionde år i följd och nya kursdatum har nyligen presenterats för 2016/2017. Tre nya datum har fastställts (4-6 oktober, 24-26 januari, 9-11 maj).


Användbarhetsarbete på Fora

2016.03.02

Fora administrerar kollektiva försäkringar (inklusive pensioner) som cirka 4 miljoner anställda omfattas av via sin anställning. Usability Partners stödjer Foras olika utvecklingsprojekt (både större och mindre) med användbarhetsinput på löpande basis, det kan t ex handla om interaktionsdesign, framtagning av prototyper/skisser, framtagning och visualisering av användarkrav och utvärderingar av designförslag.


Jämförande studie av användbarhet/UX hos 5 online apotek

2016.02.12

Vi gjorde nyligen användar-baserade tester med fem av de främsta online apoteken (Apotea, Apoteket, Apotekt Hjärtat, Apoteksgruppen and Kronans Apotek) med totalt 17 representativa slutanvändare. Problemområdena var kopplade till information om leveranskostnader, hur produkter var kategoriserade och presenterade, hur sökfunktioner och varukorgar var utformade och köpflödet. På flera av apotekssajterna hade användarna så stora problem att vår slutsats är att många hade gett upp och lämnat sajten i en verklig situation. Kontakta oss om du har intresse av att köpa rapporten.


Användbarhetstest av smarta hemlarm

2015.12.17

Usability Partners har nyligen genomfört en användarstudie för Verisure (tidigare Securitas Direct), den ledande leverantören av hemlarm och andra tjänster för det smarta hemmet. I projektet utvärderade vi användbarheten rörande både installationen av smarta larmprodukter, samt konfiguration/inställningar av dessa (via en mobilapp).


eBeach ska utmana charterjättarna

2015.11.20

eBeach, en del av On the Beach Group PLC i Storbritannien, är en ny onlineresebyrå i Sverige. Usability Partners blev tillfrågade att genomföra användarbaserade tester på eBeach.se för att utvärdera det nuvarande gränssnittet. Syftet var att identifiera aspekter för att förbättra/optimera sajtens användbarhet och användarupplevelse för den svenska marknaden.


SBS Discovery lanserar Dplay

2015.10.31

SBS Discovery har nyligen lanserat en webbaserad 'play'-tjänst för sina tv-kanaler. Usability Partners användbarhetstestade tjänsten tidigare under året med syftet att ge viktig återkoppling till design/utvecklingsprocessen.


Onlinespel UX

2015.08.31

Usability Partners har nyligen genomfört två användbarhets/UX utvärderingar för bolag inom Betssonkoncernen. Båda projekten rörde webbaserade prototyper för onlinespel och de gav värdefull återkoppling samt viktiga inspel till designbeslut för kommande utvecklingsarbete.


Användarstudier för Danske Bank

2015.06.30

Just nu testar vi en prototyp av en ny del av Danske Banks internetbank ("Hembanken"). Studien inkluderar både tester med existerande kunder hos Danske Bank såväl som potentiella framtida kunder (t.ex. sådana som överväger att byta bank).


E-learning för skolbarn

2015.05.27

Vi utvärderar för tillfället en ny e-learning lösning för barn på högstadiet. Projektet görs för Sanoma utbildning och baseras på elektroniska versioner av ett antal populära textböcker. Både lärarens och elevens perspektiv har tagits i beaktande i utvärderingen, som inkluderade "fälttester" i skolors klassrum.


Vardagspuls TV-show & sajt

2015.03.23

Usability Partners har genomfört både användningstester i labbet och fältstudier för sajten Vardagspuls.se (sajten är kopplad till programmet på TV4 med samma namn). Användbarhetstesterna i labbet gav tidig återkoppling på designen som var under utveckling, och fältstudierna som genomfördes i ett senare skede hemma hos tittare gav intressanta insikter i interaktionen mellan sajten och TV-programmet.


Test av interaktiva flöden för ICA Banken

2015.02.25

Usability Partners har nyligen genomfört användbarhetstester av ett antal olika interaktiva flöden på ICA Bankens webbplats. Även tillsynes små problem i design av sådana här flöden kan orsaka oro hos användaren och få denne att avbryta sin interaktion, något ICA Banken ville säkerställa inte händer.


Uppsala Universitets nya responsiva webbdesign

2014.12.19

Uppsala Universitet har utvecklat en ny responsiv webbdesign som de avser implementera på alla universitetswebbplatser. Innan denna implementation så önskade de utvärdera användbarheten och tillgängligheten av denna design och Usability Partners genomförde tester med potentiella universitetsstudenter i december. Baserat på resultatet och rekommendationerna från testerna så kommer revideringar utföras på designen innan den kommer lanseras över alla webbplatserna.


Användarstudier för Mozilla

2014.11.26

Mozilla har tillfrågat Usability Partners för att utföra en serie användarstudier rörande ett nytt webbkoncept. Studierna, som vi genomför både i Sverige och Polen, inkluderar både djupintervjuer och utforskande av ett prototypgränssnitt.


Bolånelöften under luppen (WUD)

2014.11.14

Inför World Usability Day (WUD) som gick av stapeln 13 november så genomförde Usability Partners en jämförelsestudie mellan 8 svenska banker. De 25 deltagande testpersonerna fick i uppgift både att leta fram boräntorna på sajterna och att försöka sig på att ansöka om ett lånelöfte. Det identifierades stora problem i lånelöftesflödena vilket ledde till att flertalet ansökningar innehöll fel data för bankerna att räkna på. För ytterligare information om studien – kontakta oss.


Effektivare klinisk forskning

2014.10.03

I ett projekt som drivs av Karolinska Institutet deltar Usability Partners i utvecklingen av ett verktyg som skall stödja patientnära klinisk forskning och kunskapsbaserad sjukvård. Projektet, som till stor del är finansierat av Vinnova, startade i somras och pågår fram till slutet av 2016. Usability Partners kommer främst stödja projektet med undersökning och analys av användarkrav/behov, rådgivning rörande aspekter inom interaktionsdesign, och tester med användare av prototyper.


Användbarhet i sjukvårdssystem

2014.08.26

Vi genomför just nu en intervju- och observationsstudie med läkare och sjuksköterskor på flera olika enheter på Södersjukhuset. Studien fokuserar på deras användning av de mest använda IT-systemen som används på sjukhuset. Syftet är att bättre förstå styrkorna och svagheterna i gränssnitten och att komma med rekommendationer som förbättrar användbarheten.


Interaktiv röststudie

2014.06.24

Usability Partners har nyligen genomfört en stor utvärderingsstudie av datorsyntetiserade röster för interaktiva TV-applikationer. Studien genomfördes med över 100 deltagare och därtill ett antal professionella röstexperter.


Jämförande studie av användbarhet/UX hos 4 resesajter

2014.06.04

Vi gjorde nyligen användar-baserade tester med fyra av de främsta chartersajterna (Apollo, Fritidsresor, Solresor and Ving) med totalt 20 representativa slutanvändare. Deltagarna fick i uppgift att hitta en charterresa för sommaren (flyg & hotell) som passade dem och gå mot en bokning av den resan. Eye-tracking användes som stöd till analysen av slutanvändarnas användning av startsidorna. Problemområdena var kopplade till otydliga (/belamrade) startsidor (där användarna inte alltid såg/förstod vilken som var för dem den lämpligaste vägen framåt), prisinformation, hotellinformation, sökfunktioner, sortering/filtrering och diverse olika problem i bokningsflödena. Kontakta oss om du har intresse av att köpa rapporten.


Test av responsiv sajt för Nordea

2014.05.30

Som en del i ett nytt webbprojekt anlitade Nordea Usability Partners för att utvärdera en responsiv webbdesign. Webbplatsen, som kommer att lanseras i flera länder, utvärderades av utvalda målgrupper på en PC, en surfplatta och även deras egna mobiltelefoner.


Skandiabankens nya mobilapp

2014.03.17

Vi har nyligen genomfört två stycken användbarhetsutvärderingar av prototyper av Skandiabankens mobilapp. Prototyperna inkluderade ny funktionalitet för internetbanken och en uppdaterad gränssnittsdesign.


Djupintervjuer för Bring

2014.02.28

Som input till ett kommande re-designprojekt så har Usability Partners utfört djupintervjuer för att utforska behov och beteenden hos användare av post- och logistiksystem. Många insikter erhölls och dessa agerar som input till vidare utveckling.


Fältstudier för Unibet

2013.12.11

Usability Partners har nyligen genomfört fältstudier för att studera hur mobila enheter används för onlinespel och vadslagning i olika situationer och miljöer.


IT-system i vården (WUD)

2013.11.13

Inför World Usability Day (14 november) genomförde vi en undersökning rörande IT-system på arbetet. Personer från vårdsektorn och andra sektorer inkluderades. Det framkom en oroväckande skillnad...

I media: "Vården struntar i användarna" (Computer Sweden)


"Krångliga system tickande tidsbomb i hela samhället"

2013.09.02

CIO Sweden intervjuade nyligen Kaisa Solman, användbarhetsspecialist hos Usability Partners, angående dålig användarhet som tidstjuv. Intervjun uppmärksammade flera aktuella exempel på dåligt utformade system som ställer till problem och skapar irritation. Läs artikeln i sin helhet.


Användarstudier för Fora

2013.06.27

Fora administrerar kollektiva försäkringspremier (inklusive pensioner) för cirka 200 000 företag och deras anställda i Sverige. Usability Partners har nyligen genomfört användbarhetstestning av delar av Foras onlinetjänster för företag.


Skandinavisk user experience studie för PostNord

2013.04.10

PostNord har valt Usability Partners för att genomföra en stor användarstudie av sina webbplatser, med flertalet olika målgrupper. Studien kommer inkludera arbete med webbplatser i Danmark (postdanmark.dk), Norge (tollpost.no) och Sverige (posten.se), såväl som koncernwebbplatsen (postnord.com).


Användbarhetsstudie med eye-tracking av 7 elbolags webbplatser

2013.02.20

I januari genomförde Usability Partners en jämförelsestudie av användbarheten på elbolags webbplatser. Sammanlagt 7 webbplatser tillhörande de stora elbolagen testades och totalt 24 representativa användare deltog. Både stora och små problem i designen av webbplatserna förhindrade deltagare från att smidigt hitta, jämföra och gå mot ett tecknande av ett elavtal vilket påverkade användarupplevelsen negativt. På flera av webbplatserna upplevde deltagarna så allvarliga svårigheter att vår slutsats är att hälften skulle inte ha klarat av att slutföra en tecknandeprocess i en riktig situation.

Kontakta oss om du har intresse av att köpa en kopia av rapporten.


Trygg-Hansa - "Årets bästa finans- och försäkringssajt"

2013.01.18

Vi gratulerar Trygg-Hansa som vinnare i 2012 års Internetworld Topp100 för deras nya responsiva webbplats. Usability Partners har genomfört flera användbarhetsstudier för Trygg-Hansa och vi är glada över att läsa juryns motivering för priset...

"Trygg-Hansas luftiga, ljusa och samtidigt färgrika omgörning lyckas få oss att tycka att försäkringar är kul – både på datorn och i mobilen. De olika försäkringarna är tydligt uppdelade och informationen lättöverskådlig."


Kuoni förbättrar sina webbplatser

2012.11.28

Kuoni är ett multinationellt reseföretag som har verksamhet i fler än 45 länder. För att öka effektiviteten både för användaren och organisationen har Kuoni tagit fram en "mall" för webbplatser som säljer paketresor. Usability Partners stöttade designprocessen genom att genomföra en expertutvärdering följt av användbarhetstester. Den nya Apollosajten (www.apollo.se), som lanserades denna månad, är baserat på det framtagna konceptet.


Eye-tracking studie på 4 storbankers webbplatser

2012.11.22

Temat för 2012 års World Usability Day var "användbarhet i finansiella system". Usability Partners genomförde en navigationsstudie, med tillhörande eye-tracking analys, som undersökte valutatjänster på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Vi har publicerat en artikel som presenterar resultatet av studien.


Användbarhet i medicinska journalsystem

2012.10.23

Karolinska Universitetssjukhuset anlitade Usability Partners för att utvärdera ett medicinskt journalsystem. Sjukhuset vill förbättra användbarheten och effektiviteten för medicinsk personal som arbetar med stödsystem. Denna studie fokuserade på ordinering av mediciner för sjukhuspatienter och involverade läkare från flera olika delar av sjukhuset.


Eye-trackingstudie för ICA Banken

2012.10.12

ICA Banken arbetar med en ny design till sin webbplats och vi har genomfört flera studier för att samla in användarfeedback och ge rekommendationer för förbättring. I en nyligen genomförd studie, som inkluderade komplett grafisk design, gjordes en eyetracking-analys för att utvärdera vilka delar av designen som mest fångade användarnas uppmärksamhet i olika situationer.


Mobil användbarhet

2012.07.05

De senaste tolv månaderna har vi sett en markant ökning i vårt arbete med mobil användbarhet. Det är tydligt att det inte längre räcker med att lansera en site/app för smartphones – människor måste kunna lätt kunna använda den också! Nyligen har vi arbetat med lösningar inom bank/finans, försäkring samt spelindustrin och denna månad har vi genomfört en studie av nya prototyper för TeliaSonera.


Användbarhetstest av www.gavle.se

2012.05.31

Usability Partners användbarhetstestade nyligen Gävle Kommuns webbplats. Testerna genomfördes på kommunens kontor i centrala Gävle och observerades med intresse av medarbetare som arbetade med innehållet och designen av webbplatsen.


Vill du jobba som användbarhetskonsult?

2012.04.23

Vi söker just nu ytterligare en kollega till vårt team. Du kommer att jobba med utmanande och spännande uppdrag för några av Sveriges största företag såväl som internationella klienter. Du har...

  • Högskole/universitetsexamen från utbildningsprogram som innefattar relevanta kurser inom MDI, inkluderat användarcentrerad design och användbarhetstestning.
  • Helst 1-2 års erfarenhet.
  • Goda färdigheter vad gäller muntlig/skriftlig kommunikation (gäller både engelska och svenska).

Sänd in din ansökan tillsammans med information om vilka kurser du läst samt eventuell relevant arbetserfarenhet.


Studie om användbarheten på 6 hemelektronikwebbplatser

2012.03.19

E-handeln inom hemelektronik är en hårt konkurrensutsatt bransch där många företag slåss om kunderna. Usability Partners har i en studie jämfört 6 olika hemelektronikföretags webbplatser för att undersöka hur bra användbarhet de har. Resultatet visar på signifikanta skillnader mellan sajterna men också att alla företag har möjligheter att förbättra sina webbplatser. Såväl större användbarhetsproblem som kan stoppa användaren från att genomföra ett köp samt mindre men ändå irriterande aspekter upptäcktes och de finns presenterade i rapporten. Även alla de 22 testpersonernas synpunkter på webbplatserna finns återgivna i rapporten.


Trygg-Hansa förbättrar sin mobilsajt

2012.01.27

Trygg-Hansa arbetar med att förbättra sin mobila webbplats och Usability Partners har nyligen genomfört användbarhetstester av en prototyp. Den mobila webbplatsen inkluderar möjligheten att få kostnadsförslag på försäkringar i realtid samt att även teckna dem.


Swedbank Roburs nya webbplats

2011.12.21

Swedbank Robur lanserade en ny webbplats tidigare i år. Som ett led i vad som behöver fokuseras på vid nästa release har Usability Partners genomfört en nulägesanalys av webbplatsen. Olika målgrupper deltog i användbarhetstester och resultatet gav bra input till det framtida arbetet med webbplatsen.


Förbättrad användbarhet för kundtjänst/telemarketingpersonal

2011.10.25

Tidigare detta år har Usability Partners genomfört användbarhetsstudier av ett internt administrativt system som används av Folksam för att stötta personal i kundtjänst samt telemarketing. Efter att ha identifierat ett antal områden för potentiella förbättringar, hjälper vi nu Folksam med att skapa en övergripande förbättrad användargränssnittsdesign av systemet.


Fortsatt användbarhetsarbete för Skandiabanken

2011.06.01

Usability Partners fortsätter stötta Skandiabanken i den fortsatta utvecklingen av tjänsterna i deras nya internetbank, och vi har nyligen genomfört användbarhetstester av en ny prototyp.


Användbarhetstest för Polisen

2011.05.23

Polisen tar ett nytt grepp om sin närvaro på webben. I ett första steg har Usability Partners hjälpt till med genomförande av en användbarhetsutvärdering på en del av sajten. Resultatet togs väl emot och kommer användas som en del i det framtida arbetet.


Handelsbanken anlitar Usability Partners

2011.05.06

I arbetet med att utveckla sina internettjänster så har Handelsbanken anlitat Usability Partners för att assistera med iterativa användbarhetstester samt expertråd under designfasen av tjänsterna.


Användarcentrerad designkurs i Kina

2011.04.26

Behovet av utbildning inom användbarhet och användarcentrerad design har ökat på sistone. Intresset växer även från långväga håll och förra månaden höll Usability Partners intensivkurser för utvecklare i Guangzhou, Kina.


Ett intranät för Vattenfall

2011.04.19

Vattenfall har nyligen lanserat ett nytt intranät för hela organisationen. Det nya intranätet kommer ersätta ett antal lokala och/eller organisatoriska intranät. Det nya flerspråkiga intranätet inkluderar en fullt personaliserad startsida och en gemensam navigationsstruktur. Usability Partners genomförde en serie användbarhetsaktiviteter som formade grunden för designen av det nya intranätet - från insamling av användarkrav till prototypskapande och testaktiviteter. Aktiviteter involverade ett stort antal anställda från olika delar av organisationen.


Användarstudie för Bredbandsbolaget

2011.01.31

I början av det nya året genomförde Usability Partners användbarhetstester på Bredbandsbolagets webbplats i vårt användbarhetslabb. Testerna fokuserade på beställning av bredband och beställning av digital-TV. Resultatet togs emot väl och förändringar har redan gjorts på webbplatsen för att öka användbarheten.


Electrolux satsar på sitt intranät

2010.12.20

Electrolux har initierat ett projekt som inkluderar flera användarcentrerade aktiviteter för att förbättra användbarheten på sitt intranät E-gate. Projektet inleds med en analys av användbarheten på E-gate, som inkluderar användbarhetstester med användare i 7 olika länder. I det fortsatta arbetet ingår revision av strukturen och ny interaktionsdesign på E-gate:s startsida, där bland annat funktionalitet för social media ska integreras.


Stöd vid upphandling av affärskritiskt system

2010.11.07

Usability Partners har givit expertstöd vid upphandling/inköp av ett affärskritiskt system för ett stort svenskt finansbolag. Målet var att komplettera kravspecifikationen med användbarhetsaspekter, samt att i ett tidigt skede uppmärksamma leverantörerna på att användbarhetsfrågor kommer vara centrala genom hela processen, från inköp till slutgiltig leverans och även förvaltning av systemet.


Rapport - Jämförande användbarhetsstudie på 7 telekombolags webbplatser

2010.10.15

Vi har gjort en jämförande användbarhetsstudie på 7 telekombolags webbplatser. Vi lät 20 representativa användare försöka hitta information inför köp av mobilt bredband på de olika webbplatserna (varje webbplats testades av minst 11 personer). Totalt 35 % av försöken att hitta lämpligt abonnemang för mobilt bredband misslyckades. Se utdrag från rapporten. Om du är intresserad av att köpa en kopia kontakta oss.


Vinnare är korad i årets sommartävling!

2010.09.27

Många skickade in sin gissning på sommartävlingens fråga "Richard (som är 2m lång) går över Sankt Eriksbron varje dag - hur många steg tar han normaltför att komma över bron?". Annica Leifsdotter hade den närmaste gissningen på 150 steg, rätt svar var 147 steg. En champagneflaska har levererats till Annica.


"Hands on" introduktionskurs om användbarhet/användartestning

2010.06.10

Vi har skapat och genomfört en kurs anpassad för personer som jobbar med IT utveckling. Syftet med kursen är att öka medvetenheten om användbarhetsfrågor och nyttan med att jobba användarcentrerat. Kursen är indelad i två delar - först grundläggande teori och sedan praktiska övningar och observation av tester i vårt användbarhetslabb.


Användbarhetsarbete för SBAB

2010.06.02

Vi har under våren utfört användarbaserade tester på SBAB:s befintliga webbplats. Nu har vi fortsatt med en prototyp som illustrerar ett nytt förslag på hur deras webbplats skulle kunna se ut och fungera.


Rapport - Jämförande användbarhetsstudie på 7 försäkringsbolags webbplatser

2010.05.24

Usability Partners har jämfört användbarheten på 7 försäkringsbolags webbplatser. Vi lät 20 representativa användare försöka ta fram prisuppgifter på en bilförsäkring på de olika webbplatserna (varje webbplats testades av minst 10 personer). Resultatet varierade mellan webbplatserna, totalt 30 % av försöken misslyckades/avbröts på grund av olika problem i gränssnittena. Se utdrag från rapporten. Om du är intresserad av att köpa en kopia kontakta oss.


Skanska utvecklar ny bostadssajt

2010.05.21

Vid framtagandet av en ny bostadssajt (som är en del av Skanskas publika webbplats) har Usability Partners assisterat med ett genomförande av användbarhetstester på en webbprototyp. Värdefull återkoppling identifierades från testerna – vilket säkerställer att det vidareutvecklade gränssnittet kan ligga i linje med användarnas behov.


Internationell studie för Swedbank

2010.05.03

Usability Partners har koordinerat en serie användartester i Baltikum för Swedbank. Testerna genomfördes i Estland, Lettland och Litauen i samarbete med lokala partners. Vi ser ett ökat intresse för studier i de baltiska länderna och vi utvecklar hela tiden vår relation med våra partners för att kunna möta dessa behov.


Ramavtal med Regeringskansliet

2010.04.15

Regeringskansliet har nyligen utfört en omfattande inköpsprocess för IT-tjänster. Ett av tjänsteområdena var Användbarhetsspecialist, och där vann Usability Partners kontraktet (totalt 11 konsultbolag lämnade anbud). Ramavtalet löper över 4 år och vi ser fram emot att stödja Regeringskansliet med våra tjänster.


Svenska Spel användartestar sina iPhone-applikationer

2010.02.15

I februari lanserade Svenska Spel sin första iPhone-applikation, Målservice, som Usability Partners användartestade inför lanseringen. Målservice är utvecklad för sportälskare och innehåller bland annat liveuppdateringar och liverättningar av användarens egna pågående spel.


Användbarhetstest för Euroflorist

2010.02.11

Euroflorist har nyligen genomfört användbarhetstester på en webbplatsprototyp i flera länder. Under januari genomförde vi tester på den svenska prototypen. Resultatet togs väl emot av projektgruppen och rekommendationerna kommer att implementeras innan lansering.


Nya användargränssnitt på Electrolux vitvaror

2009.12.18

Under december har vi arbetat med användarstudier på prototyper av nya vitvaror. Tillämpningen av ny gränssnittsteknologi på traditionella vitvaror kan ge upphov till ett flertal utmaningar. Därför vill Electrolux försäkra sig om att deras nya produkter är lätta att använda.


Användbarhetstest för Folksam

2009.11.20

Usability Partners utför för närvarande användarbaserade tester på delar av Folksams webbplats. Folksam är en av få organisationer i Sverige som har investerat i ett eget användbarhetslabb, vilket vi nyttjade under testerna.


Rapport - Jämförande användbarhetsstudie på 7 hotellwebbplatser

2009.10.03

Usability Partners har jämfört användbarheten på 7 hotellwebbplatser. Vi lät 23 användare försöka boka ett rum på de olika webbplatserna (varje enskild webbplats testades av minst 10 personer). Nära hälften (48 %) av bokningsförsöken misslyckades och avbröts av olika anledningar. Om du är intresserad av att köpa en kopia kontakta oss.


Ny applikation på Swedbanks Internetbank

2009.07.01

Usability Partners har nyligen utfört en andra omgång av användartester på en ny applikation som ska användas på Swedbanks Internetbank. Applikationen, som ännu inte lanserats, testades första gången hösten 2008 och därefter gjordes designändringar.


Gränssnittsdesign för VHS nya söktjänst

2009.06.13

Usability Partners fick uppdraget att förbättra sökgränsnittet på VHS webbportal www.studera.nu (som innehåller information om högskolestudier). Först, för att se vad som fungerade bra/mindre bra, gjordes ett användartest på den nuvarande designen. En prototyp av ett nytt sökgränssnitt togs sedan fram av Usability Partners och testades i en ny omgång användartester och förbättrades därefter. Prototypen och aktiviteterna gav nyttig input från användarnas perspektiv samt grunden till framtida utveckling av tjänsten.


Ny webbplats för Lärarförsäkringar

2009.05.22

De två stora lärarfacken erbjuder via ett samarbete försäkringar till sina medlemmar. I en ny version av deras gemensamma webbplats, som är under utveckling just nu, tillhandahålls information och vägledning om betydelsen av försäkringar för lärare. Usability Partners har nyligen påbörjat arbetet med att utvärdera den tidiga designen av webbplatsen med hjälp av pappersprototyper.


Nulägesanalys åt Läkemedelsverket

2009.03.28

Läkemedelsverket har anlitat Usability Partners för att göra en nulägesanalys av användbarheten på deras webbplats. Vi genomförde användartester med flera av de viktigaste målgrupperna av www.lakemedelsverket.se, bland annat läkare, apoteksanställda och personal inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Resultatet blev väl emottaget och förändringar är planerade att genomföras inom snar framtid.


Användbarhet på "118 100"

2009.02.10

118100.se är en söktjänst på Internet. Vid framtagandet av ett nytt gränssnitt för söktjänsten så stöttade Usability Partners med sin användbarhetsexpertis. I ett tidigt prototypstadium så utvärderades prototypen med hjälp av en expertgranskning av två användbarhetsspecialister. Utifrån rekommendationerna så genomfördes justeringar till en förbättrad prototyp och efter detta användartestades prototypen med riktiga användare. Resultatet har sedan förts in i beslutet om hur det slutgiltiga gränssnittet bör se ut.


Lärarförbundets webbplats

2009.01.26

Lärarförbundets webbplats har i januari fått full pott av Internetworld i ett test av olika fackförbunds webbplatser.

"Lärarförbundet är, som sig bör, extremt pedagogiska och har lyckats fantastiskt bra med att bygga användbar webb med massa nytta för medlemmarna."

Usability Partners har tidigare samarbetat med Lärarförbundet vid utvecklingen av den nya webbplatsen och som uppföljning har vi nyligen genomfört ett omfattande användbarhetstestprojekt. Deltagare i testet var flera viktiga målgrupper såsom fackliga ombud, skolledare och lärare. Resultatet är analyserat och snart kommer det synas förändringar på webbplatsen som ytterligare kommer att öka användbarheten.


Flera eyetrackingstudier

2009.01.12

Usability Partners har utfört ännu fler studier med hjälp av eyetracking under 2008 och önskemål för flera tester under 2009 har redan kommit in. Fortlöpande förbättring av eyetrackingtekniken har gjort det möjligt för att oss att finjustera våra metoder för en framgångsrikare användning av eyetracking i olika användbarhetsstudier.Två stödverktyg för HSA–katalogen

2008.12.19

HSA-katalogen är en nationell katalogtjänst för vård och omsorg där sjukvårdspersonal kan söka kontaktuppgifter till enheter och personer. Usability Partners har med hjälp av användarcentrerad designutveckling tagit fram gränssnittet till två stödverktyg för HSA–katalogen, ett allmänt sökgränssnitt för landstingspersonal och ett administratörsgränssnitt för förvaltning av katalogen.


ICA och ICA Banken

2008.11.28

Usability Partners har under hösten genomfört projekt för både ICA och ICA Banken. Användarcentrerade aktiviteter har gett stöd till informationsstrukturering och design i två olika webbprojekt.


Sony Ericssons nya mobila musiktjänst

2008.10.28

Under hösten har vi genomfört två användbarhetsstudier av Sony Ericssons nya mobila musiktjänst - PlayNow Plus. Studierna inkluderade ett test av den mobila applikationen och ett av den motsvarande webbapplikationen.


Nordea.com - användbarhetstester

2008.09.29

Nordea har för avsikt att förbättra sin dotcomsajt. För att kartlägga hur sajten ligger till ur användbarhetssynpunkt idag så har Usability Partners genomfört användbarhetstester med flera av sajtens viktigaste målgrupper, ex finansanalytiker och investerare. Resultatet blev en workshop där vi presenterade de problem och styrkor som identifierades samt en diskussion om hur Nordea kan gå vidare för att ytterligare öka sin användbarhet.


Användbarhetstester för spelsajt

2008.06.30

Ålandsbaserade spelföretaget Paf arbetar med att ytterligare förbättra användbarheten på deras webbplats (paf.com). Som en del i en större internationell användbarhetsteststudie har Usability Partners genomfört tester med svenska användare. Det sammanslagna materialet har analyserats och snart kommer förbättringar att synas på webbplatsen.


Användbarhet på Regeringskansliet

2008.06.25

Regeringskansliet har flera viktiga förberedande IT-projekt inför Sveriges EU ordförandeskap 2009. Regeringskansliet har bett Usability Partners att genomföra några olika studier under våren för att stödja dessa utvecklingsprojekt.


Stort kontrakt med Skandiabanken

2008.06.02

Skandiabanken har tidigare under året bett Usability Partners att utföra flera användbarhetsaktiviteter, vilket har givit värdefull input i utvecklingen av en ny webbprototyp. Skandiabanken har nu skrivit på ett ramavtal med oss för ytterliggare 15-20 användbarhetsstudier.


Projekt för Fidelity International

2008.05.16

Fidelity international har under våren anlitat Usability Partners för två användbarhetsaktiviteter som har stöttat utvecklingen av design och struktur av en ny webbplats.


Fler projekt för Svenska Spel

2008.05.14

Inför lanseringen av deras nya webbplats (www.svenskaspel.se) utförde vi under våren 2008 två olika testprojekt åt Svenska Spel. I första testomgången inkluderades nuvarande och vana spelare, och i andra testomgången utvärderades prototypen med mindre spelvana användare.


Mer internationellt arbete för Vattenfall

2008.04.30

Förutom att nyligen ha stöttat Vattenfall med en serie webb- och intranätsprojekt, så har andelen internationella uppdrag också ökat. Användbarhetsstudier har genomförts i Finland, Polen och Tyskland. Även två studier i Danmark är i skrivande stund under planering.


Ny 3-dagarskurs i användarcentrerad design!

2008.03.27

I samarbete med Ability Partners har vi satt ihop en 3-dagarskurs i användbarhet och användarcentrerad design. Första kursen i februari blev högt rankat av deltagarna och ytterligare kurser är schemalagd senare i år. Mer detaljer om kursens innehåll, datum och bokningsinformation finns på Ability Partners webbsida, www.abilitypartner.se.


Rädda Barnens intranät

2008.02.11

Rädda Barnen planerar att designa om deras intranät. Vi ska assistera dem med användartester på deras nuvarande intranät, samla in användarkrav och strukturera informationen för att stödja utvecklingen av den nya designen.


Nytt kontor, nytt användbarhetslabb

2008.01.28

I januari flyttade Usability Partners in i ett nyrenoverat kontor på Kungsholmen. Förutom den tilltalande utsikten över Sankt Eriksbron och Karlbergskanalen så är det nya kontoret mycket större och dessutom utrustat med ett alldeles nybyggt användbarhetslabb.


Eyetrackingstudier blir mer populära

2007.12.12

De senaste månaderna har intresset vuxit för användbarhetsstudier som inkluderar eyetrackinganalyser. Flera av våra existerande kunder har efterfrågat dessa typer av studier, bland annat Vattenfall och Swedbank som i december beställde våra tjänster för att analysera olika layout- och designlösningar. Eyetrackingteknologin följer en användares ögas exakta rörelser när denne interagerar till exempel med en webbsida.


Fler projekt för Telia

2007.11.28

Som en del i ett utvecklingsprojekt för mobilt bredband hos TeliaSonera har Usability Partners genomfört prototyptester med användare av mobilt bredband. Då produkten kommer att finnas tillgänglig på flera av TeliaSoneras marknader kommer Usability Partners även organisera tester i Litauen den kommande månaden. Under denna månad har vi även utfört användbarhetsstudier av beställningsflöden på www.telia.se för att kunna ge förbättringsförslag till den nuvarande designen.


Debattartikel i DN

2007.11.15

Idag har användbarhetskonsulten Sofie Kaisers debattartikel om SLs biljettautomater publicerats i DN. Artikeln uppmärksammade ett exempel på hur dåligt designande produkter i vardagen (SL automater) ställer till problem och skapar irritation.


Scania - ny generation webbplatser

2007.09.26

Scania har ett pågående projekt med syftet att skapa en ny generation webbplatser. Under sommaren, har Usability Partners genomfört prototyptester av både nationella och .com sajter. Testerna har gjorts med användare från bland annat Sverige, Malaysia, Ryssland och Brasilien, alla tillhörande Scanias webbplatsers målgrupper: journalister, lastbilsförare, finansanalytiker, åkeriägare, studerande och arbetssökande. Då prototyperna utvecklats vidare kommer ytterligare testprojekt att genomföras.


Swedbank utvecklar nytt koncernintranät

2007.09.07

Swedbank expanderar och ett nytt intranät som kommer att omfatta verksamheterna i Sverige, Ryssland och Baltikum är under utveckling. För att säkerställa strukturen har Usability Partners i augusti 2007 genomfört strukturtester och intervjuer med ett urval av framtida användare från varje land.


Årets sommartävling

2007.09.01

Vår sommartävling - "Gissa var?" är nu avklarad, och vinnaren är korad. Fotot var från Island, där vi hade årets företagskonferens och team building-dagar. På utslagsfrågan ("Varför tror du att Usability Partners valde det landet?") utsågs det vinnande svaret till "För att kombinationen av värme och kyla skulle inspirera till att se användbara lösningar för skiftande och motstridiga behov.", inskickat av Katarina Barth-Magnus. Vi hoppas att hon finner nöje av priset (en flaska champagne).


Webbenkätundersökningar för IKEA

2007.08.30

Efter att nyligen ha lanserat den nya designen av sin webbplats så har IKEA bett Usability Partners att upprepa sin internationella webbenkätundersökning som genomfördes förra året. Undersökningen pågår för närvarande på 21 länders nationella webbplatser, från Kina och Japan till Ryssland och Frankrike. Flera av dem, exempelvis Schweiz och Kanada är flerspråkiga.


Vattenfalls nya koncernintranät

2007.06.18

Vattenfall har nyligen framgångsrikt lanserat sitt nya intranät. Intranätet, som inkluderar en ny struktur, ny layout och ny grafisk profil, är i första hand ämnat för chefer och annan senior personal inom hela Vattenfall. Usability Partners har medverkat med användbarhets- och användarcentrerade aktiviteter genom hela projektet - däribland kravinsamling, informationsstrukturering, interaktionsdesign och användbarhetstestning. Projektet innefattade även arbete med användargränssnittet i Vattenfalls innehållshanteringsverktyg samt riktlinjer och en lathund för redaktörer.


Sveriges Radio satsar på användbarhet och tillgänglighet

2007.05.22

Usability Partners har i samarbete med IYL AB utvärderat användbarhet och tillgänglighet på Sveriges Radios webbplats. I studien ingick även en utvärdering av en prototyp på SR´s nya webbradio.


Användarfokus vid design av lararforbundet.se

2007.05.14

Lärarförbundet har nyligen lanserat en ny webbplats och den har fått ett gott mottagande av medlemmarna. Under 2006 utförde Usability Partners en serie aktiviteter för att samla in information om användarnas behov, gav input till det övergripande designkonceptet och webbplatsens struktur.


Förbättring av kundtjänstverktyg

2007.04.02

Usability Partners har nyligen utfört en användbarhetsstudie av ett av TeliaSoneras kundtjänstverktyg. Studien som genomfördes i Göteborg inkluderade användbarhetstestning och observation på plats av kundtjänst- och supportpersonal i deras dagliga arbete. På grund av att en telefonbaserad kundtjänst ofta kan vara krävande för personalen så är det viktigt att stödjande system är effektiva och ändamålsenliga.


Två projekt för Re:member

2007.03.30

Förra hösten genomförde Usability Partners en användbarhetsutvärdering av Re:member kampanjewebbplats som lanserades för att stödja introduktionen av Re:membercards kreditkort. Den flashbaserade webbplatsen var särskillt intressant att utvärdera eftersom den till stor del använde sig av animation och video. Under våren 2007 har vi testat en prototyp för en ny webbplats.


Användbarhetsstudie för D-Link Europe

2007.02.22

Usability Partners har utvärderat användbarheten hos det webbplatsutförande D-link använder på alla sina europeiska webbplatser. Resultatet användes som input för framtida planering och designarbete. Usability Partners deltog nyligen i en två dagars workshop i London för att presentera resultaten och för att diskutera den framtida utvecklingen av D-links webbplatser tillsammans med representanter från olika europeiska marknader och D-links designbyrå.


Electrolux anlitar Usability Partners

2007.02.05

Nielsen Norman Group utnämnde 2005 Electrolux intranet (“E-gate”) till ett av världens tio bästa intranät. Electrolux har nyligen valt Usability Partners för att utföra en användbarhetsstudie och ge rekommendationer för hur de kan bli ännu bättre.


Jultävlingens vinnare!

2007.01.31

Årets julkortstävling på vår webbplats vanns av Fredrik Sjöblom, som kommer att få en flaska champagne inom kort! Ett stort tack till alla som deltog - vi fick in väldigt många roliga svar!IP/bredbandstelefoni

2006.12.14

TeliaSonera erbjuder två lösningar för bredbandstelefoni till deras kunder - en via datorn och den andra via vanliga fasta telefoner. För att säkerställa att installationsprocessens enkelhet för båda lösningarna har TeliaSonera bett Usability Partners kontrollera potentiella användbarhetsproblem hos hårdvara, mjukvara och medföljande manualer.


Riksarkivet får en ny webbplats

2006.11.28

Tidigare i år assisterade Usability Partners Riksarkivet med att samla in användarkrav och ett nytt designkoncept för deras nya webbplats. En första prototyp som fokuserar på en ny informationsstruktur för webbplatsen har nu tagits fram, som vi har blivit ombedda att utvärdera med typiska användare ur målgruppen.


World Usability Day 2006

2006.11.15

The 14th of November was "World Usability Day", with usability-related activities going on worldwide to raise awareness about usability. Usability Partners participated in a number of company-specific activities, ranging from workshops at several organisations to an open exhibition at TeliaSonera. In addition we were the Swedish partner in an international expert usability review of web sites conducted by leading usability consultancies from 12 countries around the globe. A paper resulting from the expert reviews is planned for submission to the Usability Professionals Association's User Experience magazine.


Internationella användarundersökningar

2006.10.15

Intresset för att genomföra internationella enkätundersökningar via webben ökar - ett effektivt medel för att samla åsikter från människor i olika länder. Usability Partners genomför just nu undersökningar för ett flertal stora organisationer, varav en är IKEA där studier genomförts i 21 länder världen över.


Användbarhet - ett beslutskriterium på Ericsson

2006.09.14

Ericsson anlitade Usability Partners till en jämförande studie av två administrativa system från två olika leverantörer. Ericsson vill att användbarhet ska vara ett av beslutskriterierna när de nu ska välja system. Studien var omfattande med flera olika typer av Ericsson anställda som testpersoner.


Konferenser med användbarhetstema

2006.06.30

Användbarhet har blivit ett efterfrågat ämne på webbrelaterade konferenser i Stockholmsområdet. Den 12-13 juni höll IIR konferensen "Utveckla din webbplats" och den 13 juni startades en tredagarskonferens tillägnad "Användbarhet och tillgänglighet" som organiserades av Ability Partner. Richard Whitehand från Usability Partners inledde båda konferenserna med ett endagsseminarium om användbarhet och användarcentrerad design.


Webb & intranät användbarhet på Arbetsmiljöverket

2006.06.29

På senare tid har vi genomfört flera projekt för Arbetsmiljöverket, för att hjälpa till att förbättra användbarheten av både deras interna och externa "webb". Arbetet har innefattat användbarhetstester samt kartläggning av användarnöjdhet.


TeliaSonera ramavtal

2006.04.25

Usability Partners har nyligen skrivit på ett ramavtal för tillhandahållande av användbarhetstjänster till TeliaSonera. Det 2-åriga kontraktet vanns i en formell upphandlingsprocess där ett antal anbudsgivare konkurrerade om avtalet.


Användbarhet i intranät

2006.03.29

Usability Partners har nyligen arbetat med intranät för flera internationella organisationer. DeLaval är en ny kund inom den kategorin, vars intranät vi utvärderade i mars. Deras intranät är ett viktigt internkommunikationsverktyg och har ett brett spektrum av målgrupper runt om i världen.


Användbarhetsstudie i Polen

2006.02.07

Med över 10 miljoner Internetanvändare (och 39 miljoner invånare totalt) har Polen en potentiellt större marknad än de Skandinaviska länderna. Många svenska företag har utvidgat sin verksamhet till Polen och vi ser växande intresse för att säkerställa att webbplatser fungerar för den polska marknaden. Nyligen utförde vi två användbarhetsstudier (i Warsawa och Gliwice), i samarbete med lokala partners, på Vattenfalls intranät och öppna webbsidor.


Jultävlingens vinnare!

2006.01.20

Vi fick även i år många svar i jultävlingen på vår webbplats ("Gissa vikten på den stora pepparkakan"). Ett stort tack till alla deltagare. Tävlingens vinnare heter Peter Nyberg och priset - en flaska champagne - är på väg.Intranet benchmarking

2005.11.21

Usability Partners har nyligen hjälpt Vattenfall med en benchmarkingaktivitet beträffande ett urval av designfrågor för koncernövergripande intranät. Totalt 7 internationella företag deltog, alla med huvudkontor i Sverige. Studien har gett ett flertal användbara insikter om hur intranät utformas i stora organisationer idag.


TCO bygger om sin webbplats

2005.10.24

TCO arbetar på att ta fram en ny huvudwebbplats som ska ge bättre stöd åt deras målgrupper. För att webbplatsen ska fungera väl i användning har TCO låtit Usability Partners utvärdera den tidiga prototypen. Åsa Reiland, webbredaktör på TCO kommenterar:

"Det var otroligt givande tycker jag och gav oss klarhet på många ställen där vi kände oss osäkra."

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete.Workshop om informationsstrukturering

2005.10.07

Den 6 oktober var Richard Whitehand och Alexander Piatidis inbjudna till Informationsföreningen för att hålla i en workshop om informationsstrukturering för webb och intranät. De användarcentrerade metoderna som presenterades hjälper projektgrupper att förstå hur informationen på bästa sätt kan struktureras för användarna. Workshopen var fullbokad, och deltagarna visade stort intresse och engagemang.


Internetbank under utveckling

2005.09.23

Föreningssparbanken fortsätter att utveckla sin internetbank och Usability Partners har än en gång blivit anlitade för att hjälpa till med att förbättra dess design. Den här gången arbetade vi med en innovativ tjänst som ska integreras med Föreningssparbankens befintliga internetbank.


Vattenfall ramavtal

2005.08.31

Usability Partners har nyligen skrivit på ett ramavtal för tillhandahållande av användbarhetstjänster till Vattenfall i Europa. Kontraktet, där Usability Partners utnämnts till "preferred supplier", berör främst konsulttjänster inom användbarhet för Vattenfalls webbplatser, webb-baserade applikationer och intranät.

Konsultföretag över hela Europa lämnade in anbud för ramavtalet. Vi är glada att Vattenfalls gedigna europaomfattande inköpsprocess ledde till valet av Usability Partners, vilket åter bekräftar vår ställning som ledande användbarhetskonsulter i Europa.


Intranät och informationsstruktur

2005.08.19

Usability Partners hjälper för närvarande Föreningssparbanken att utveckla och förbättra deras intranät med hjälp av användarbaserade metoder för informationsstrukturering. Intranätstrukturer lämnar ofta mycket övrigt att önska från slutanvändarnas perspektiv - ett problem som Föreningssparbanken vill undvika. Det aktuella arbetet är en del av ett omfattande projekt som ska göra informationsstrukturen lättare att navigera genom för alla användare.


"Användbarheten borta i mobiltelefonerna"

2005.07.29

Detta är rubriken på en debattartikel skriven av Kaisa Solman och publicerad i Computer Sweden idag. Kaisa skriver att mobiltelefonerna har blivit snyggare och fått fler funktioner, men användbarheten har blivit sämre. Listan på brister kan göras lång - telefonerna är för krångliga att använda och få är idag nöjda med sitt val av mobiltelefon. Artikeln är tillgänglig i sin helhet på Computer Sweden (kräver inloggning).


Posten anlitar Usability Partners

2005.07.17

Posten har valt Usability Partners till att göra en studie av deras intranät och komma med rekommendationer på hur de kan förbättra användbarheten i intranätet. Studien består av användar-baserade användbarhetstester med olika typer av Posten medarbetare.


Mobilt internet studie

2005.05.16

Usability Partners har nyligen avslutat en användarbaserad studie av en mobil internetportal och dess relaterade tjänster. Studien utfördes som en del i ett internationellt projekt för en större mobiloperatör.


Lättare att nå sjukvården

2005.04.01

Usability Partners har assisterat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i utvecklingen av ett nytt landsomfattande system för sjukvårdsrådgivning via telefon. Sedan hösten 2003 har vi givit SKL råd för kravspecifikationen, arbetat med utformning av användargränssnittet och testat prototyper med sjuksköterskor. I påskas utvärderade vi användbarheten hos en första version av systemet som ska användas på prov efter sommaren. Usability Partners kommer i fortsättningen att bidra med designråd för användargränssnittet när senare versioner med utvidgad funktionalitet utvecklas. Mer information om projektet finns på www.1177.se.


Turister får bättre användbarhet

2005.03.04

Usability Parters har nyligen utvärderat användbarheten hos Svenska Turistföreningens (STF) webbplats. STF har över 300 000 medlemmar och webbplatsen blir viktigare och viktigare för svenskar som vill hitta information om resande i Sverige.


Värdepappershandel på nätet

2005.02.25

Internetmäklaren Nordnet, som fokuserar på användarnas upplevelse av webbtjänsten, har bett Usability Partners att genomföra en användbarhetsstudie av tjänsten för aktie- och fondhandel. I studien ingick tester med användare och enkäter i Danmark, Norge och Sverige.


AstraZeneca anlitar Usability Partners

2005.01.17

Usability Partners utvärderar just nu användbarheten hos en av AstraZenecas webbplatser för patientinformation - "astma.com". I utvärderingen ingår utvärderingar med användare och enkäter för att undersöka användarnas tillfredställelse med webbplatsen.Ikanobankens nya Internetbank testad

2004.12.06

För att ge input och rekommendationer till det kommande utvecklingsarbetet genomförde Usability Partners i slutet av 2003 användbarhetsstudier av den nuvarande Internetbanken. För att säkerställa att den nya designen har god användbarhet har vi nyligen genomfört ett användbarhetstest av en prototyp.


Intervju i Internetworld

2004.11.16

Det senaste numret av Internetworld handlar om användbarhet och angränsande områden. Specialartikeln innehåller intervjuer med två av Usability Partners konsulter (Richard Whitehand & Alexander Piatidis) och även med en av våra kunder (Eniro).


Användbarhet förbättrar marknadsplats

2004.10.01

Tidigare i år lanserades webbplatsen Koll, en webbplats för köp- och säljannonser (www.koll.se). Bakom Koll står Bonnier Dagstidningar tillsammans med TV4 och Tidningsaktiebolaget Stampen. Koll anlitade Usability Partners för att utvärdera webbplatsens användbarhet och ge rekommendationer till hur den skulle kunna göras mer lättanvänd. "Usability Partners erfarenheter från liknande arbeten har varit en tillgång för oss", säger John Hedberg, direktör på Bonnier Dagstidningar.

"Nyttan vi hade av dem är mycket tydlig. Deras systematiska och objektiva genomgång av webbplatsens styrkor och svagheter ledde till att vi kunde göra förändringar som t ex resulterat i ett enklare och bättre fungerande flöde för att sätta in annonser. Dessutom gav själva processen - att sitta med och titta på när faktiska användare använder webbplatsen - en hel del idéer och insikter utöver det som har att göra med det rena användandet."


Svenska Spel anlitar Usability Partners

2004.09.24

Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och står för 53 procent av den totala spelmarknaden. Usability Partners har fått möjligheten att tillsammans med vana spelare testa både nya förslag på elektroniska speltjänster och en ny webbplats-prototyp. Vi undersökte både användbarhet och spelupplevelse. Usability Partners har tidigare testat utländska företags online-spel.


Användbarhet för ökat antal webbokningar

2004.08.16

Stena Line - ett av världens största färjebolag - vill öka andelen resebokningar som görs på webben. Därför är en ny webbtjänst under utveckling, där god användbarhet ses som en nyckelfaktor. För att försäkra sig om att tjänsten är lätt att använda har Stena Line kontaktat Usability Partners.


Årets sommartävling

2004.08.11

Vår sommartävling - "gissa huset" är nu avklarad, och vinnaren är utnämnd. De hus som illustrerades i webbtävlingen var SAS och Eniros kontor i Frösunda. På utslagsfrågan (Vem bor i det mystiska huset?) utsågs det vinnande svaret till "Den genomsnittlige användaren (tomten) - dvs han som inte finns.", inskickat av Anna-Karin Carlsson. Vi hoppas att priset (picnic-filten) kommer till användning.


Internationellt intranät under luppen

2004.06.29

Det är en stor utmaning att skapa ett intranät för en internationell användargrupp. Aspekter som till exempel språk och arbetskulturella skillnader påverkar användningen av intranätet, t.o.m. inom Europa. Dessa skillnader är relevanta för intranätets utformning. När Usability Partners nyligen utvärderat Vattenfalls intranät, var det självklart att involvera användare både från Sverige och andra länder.


Internationella e-affärer underlättas

2004.05.12

Exportråd i ett antal olika länder har gett sig an att underlätta internationella affärer mellan företag genom "e-marknader". De har utvecklat en webbplats som ger information om e-marknader och en omfattande register med ett stort urval av e-marknader. Exportrådet i Sverige har tagit hjälp av Usability Partners för att få input för att förbättra tjänstens användbarhet och ge rekommendationer för hur tjänsten kan utformas så den bättre uppfyller användarnas behov.


Vasakronan anlitar Usability Partners

2004.03.23

Vasakronan är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag inom kommersiella lokaler - år 2003 fick de högst betyg i branchindexet 'Fastighetsbarometern' som mäter hur nöjda hyresgäster är med sin hyresvärd. Vasakronans webbplats är viktig för att locka nya kunder. Nyligen valde de Usability Partners för att utvärdera webbplatsens användbarhet samt för att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur nöjda besökarna är med den.


Vill du bli testpilot?

2004.02.16

Vi annonserar regelbundet i lokala tidningar (t ex Metro och City i Stockholm) för att rekrytera personer som vill delta i våra utvärderingar av användbarhet och studier av användarkrav.


Jultävlingens vinnare!

2004.01.12

Vi fick även i år många svar i jultävlingen på vår webbplats. Av de inskickade svaren hade 80 personer svarat rätt och deltog i utlottningen. Det fanns även många som inte svarat rätt, men deras svar var ofta fantasifulla och roliga! Ett stort tack till alla deltagare. Tävlingens vinnare heter Katarina Lindström och priset - en flaska champagne - är på väg.


Ökat fokus på internationell användbarhet

2003.12.18

Under 2003 har vi sett ett tydligt ökande internationellt intresse för våra tjänster. Många organisationer som velat utveckla och förbättra sina mjukvaror eller webbplatser i Norden valde att ta hjälp av Usability Partners (bland våra nya kunder de senaste månaderna finns t ex Biogen, Vattenfall och Victor Chandler). Flera av våra kunder i Sverige har också anlitat oss för att arbeta med webbplatser och/eller system som ska användas utomlands (t ex Eniro, Ikea och Scania). Vi ser fram emot fler internationella projekt under 2004.


"Sverige inget 24-timmarsföredöme"

2003.11.12

Detta är rubriken på en debattartikel skriven av Kaisa Solman och publicerad i dagens Computer Sweden. Artikeln diskuterar problem inom utvecklingen av Sveriges "24-timmars" e-tjänster där fokus är för mycket på teknik och för lite på att skapa tjänster som är lätta att använda. Usability Partners erfarenhet är att offentliga e-tjänster är ofta långt ifrån enkla och smidiga för medborgarna att använda. Artikeln är tillgänglig i sin helhet på Computer Sweden (kräver inloggning).


Stödsystem för Vårdråd per telefon

2003.10.31

Usability Partners stödjer Landstingsförbundet under kravarbetet vid utveckling av ett stödssystem för telefonsjuksköterskor i en ny nationell sjukvårdsrådgivning. Vi ger input till kravdokumentationen, samt genomför en serie av användbarhetstester av prototyper tillsammans med sjuksköterskor från hela Sverige.


"Oanvändbar webbplats" tävlingsvinnare

2003.09.05

Det här årets utmaning i sommartävlingen innebar bl.a. att namnge en webbplats med dålig användbarhet (med motivering). Vi fick många intressanta förslag - en flaska champagne, som priset var, går till Axis Lundberg för www.sl.se. Fastän den här webbplatsen i det stora hela inte är omständig att använda kunde Axis inte få tag på en specifik buss färdväg (väldigt svårt om man inte vet vilket område en buss "tillhör", vilket inte behöver betyda var start- eller ändhållplats är!). Andra insända förslag som roade oss var www.sncf.com och www.roskilde-festival.dk.


Biogen testar patientinformation sajter

2003.08.06

Biogen - världens äldsta oberoende bioteknikföretag - har valt Usability Partners till utvärdering av användbarheten hos deras Skandinaviska webbplatser för personer med multipel skleros (MS). Utvärderingen består av omfattande tester med användare samt online enkäter för mätning av användarnas tillfredställelse med webbplatserna.


E-handelsartikel i pressen

2003.06.19

Vår artikel "Brist på kundfokus i svensk e-handel" har fått mycket uppmärksamhet de senaste månaderna. I juni publicerades den i den svenska affärstidningen "Dagens handel". Med titeln "Svenska e-handlare nonchalerar kunderna" publicerades den som en debattartikel - en elektronisk version finns även på DagensHandel.se. Material från artikeln har även förekommit i flera olika onlineartiklar i andra länder i Europa.


Eniro - Find it easy!

2003.05.21

Usability Partners har hjälpt Eniro med olika aktiviteter för att förbättra användbarheten i en ny nordisk sök- och katalogtjänst på Internet (www.eniro.se är den svenska delen). Tjänsten, som bland annat innehåller Gula Sidorna, lanserades i mitten av maj. Med Usability Partners hjälp möter tjänsten användarnas behov och önskemål på ett bättre sätt. Vi har varit involverade genom hela projektet - från tidiga utvärderingar av designskisser på papper till mer grundliga användartester av prototyper med nästan färdig funktionalitet. Eniro kan numer stolt använda sloganen "Find it easy"!


Stöd till industridesigners

2003.04.09

Usability Partners har precis påbörjat ett nytt projekt för Saab Tech, i samarbete med Reload - ett Stockholmsbaserat industridesignföretag. Detta är det tredje projektet där vi har haft samarbete med Reload. Vår roll i det här projektet är att stödja utvecklingen av en komplex operatörsarbetsplats, genom analyser av de tänkta användarna och deras uppgifter, samt genom att ge konkreta krav och rekommendationer som input till designprocessen. Vi kommer även att genomföra tester av en tidig design prototyp tillsammans med användare.


Best Practice Management : Simplicity

2003.03.31

"Making things simple to use" är rubriken på en artikel i det senaste numret av den internationella affärstidningen "Best Practice Management" (baserad i Hong Kong). Till detta specialnummer om "enkelhet" bad tidningen Richard Whitehand skriva om Usability Partners erfarenheter av hur användarna bör (och inte bör) involveras i olika faser av utvecklingsprocessen för att slutprodukten ska bli enkel och lättanvänd.


Internetbanken förbättras

2003.03.27

Usability Partners arbetar för tillfället med en serie användarcentrerade aktiviteter för att göra Föreningssparbankens Internetbank ännu lättare att använda. 2003 är det 6:e året som våra konsulter regelbundet har utfört användbarhets- och användarcentrerade designaktiviteter för att stödja Föreningssparbanken - aktiviteter som har lett till kontinuerliga förbättringar av slutanvändarnas upplevelse av Internetbanken.


"Jag kan inte använda min mikro!"

2003.02.14

Det var rubriken till en artikel i Computer Sweden idag, av Kaisa Solman. Kaisa fick mikrovågsugnen på köpet när hon köpte lägenhet - tyvärr fanns det ingen manual och ingen har lyckats förstå hur man använder den! Artikeln framhäver behovet av betydliga förbättringar i användbarhet hos "högteknologiska" konsumentprodukter och att göra konsumenter medvetna. Länk till artikeln (kräver inloggning)


Jultävlingens vinnare!

2003.01.07

Vårt julkort visade sig vara väldigt populärt, med många intressanta svar till tävlingen. Angelika Melchior vann "avsluta meningen"-tävlingen, med svaret: "Jag tycker att god användbarhet är viktigt för att...dålig användbarhet gör det vi bygger meningslöst eftersom ingen KAN använda det, ingen VILL använda det och om de mot förmodan ändå skulle försöka skulle det ta dem alldeles för lång tid!" Hon kommer snart få en flaska champagne!


Novo Nordisk tar användarbehov på allvar

2002.11.01

Usability Partners hjälper Novo Nordisk, ett världsledande läkemedelsföretag inom diabetes och tillväxthormon, att säkerställa att deras webbplatser för patienter uppfyller användarnas behov och är lätta att använda. En grundlig testning av användbarheten är den senaste aktiviteten i en serie med användarcentrerade utvecklingsaktiviteter som Novo Nordisk genomfört.


Vi flyttar!

2002.10.25

I november flyttar Usability Partners in i nybyggda kontorslokaler i Frösunda, Solna, strax norr om Stockholms stadskärna. Kontoret ligger i närheten av E4:ans motorväg (mittemot SAS huvudkontor) och ca 10 minuter från centrala Stockholm med kommunala färdmedel. Med vårt nya kontor bibehåller vi lättilgänglighet till Stockholms viktigaste flygplatser för våra projekt i andra delar av Sverige och utomlands, och kommer närmare centrala Stockholm än tidigare.


"Partierna svaga på nätet"

2002.09.11

Dagens Svenska Dagbladet hade en artikel med denna rubrik. Artikeln rapporterade om vår nyligen gjorda användbarhetsutvärdering av de politiska partiernas webbplatser, som även omskrevs i Computer Sweden och på några nyhetswebbplatser. För utförligare information, läs vår artikel "Röster förlorade i cyberrymden".


CSN väljer Usability Partners

2002.08.19

CSN (Centrala Studiestöds Nämnden) har valt Usability Partners för att genomföra en studie av användbarheten i deras administrativa system. Studien innehåller användbarhetsutvärderingar på flera CSN kontor i olika delar av Sverige och kompletteras med en enkät som skickas ut till en större användargrupp. Resultaten kommer att presenteras på en Workshop i början av oktober.


Midsommartävlingens vinnare!

2002.06.26

Det var många som såg vårt web-baserade midsommarhälsningskort och registrerade gissningar om vilken ö som var avbildad på det, och vilket år kortet var taget. Många kände igen det som Marstrand (även om Gotland, Vaxholm och Sandhamn också var populära gissningar), men årtalet (1998) visade sig vara svårare att gissa på. Jan Johannessen vann hammocken och två andrapristagare som följde tätt inpå vann tröstpris.


Användarcentrerad design & användbarhetskurs

2002.05.21

Efterfrågan på tredagarsversionen av den här kursen har ökat på sista tiden - vi har hållit dem för ett antal olika företag under våren. Ett nytt modulärt kursinnehåll tillåter oss skräddarsy verktyg, metoder, exempel och övningar för att passa den sortens utveckling som bedrivs i det avsedda projektet eller den avsedda organisationen. Intresset för vår endags introduktionskurs kvarstår, även om tredagars "hands-on"-versionen har blivit populärare allteftersom företag inser vikten av att arbeta med användbarhetsfrågor under utvecklingstiden.


Utvärdering av "on-board" it-system för lastbilar

2002.04.18

Scania Infotronics har bett Usability Partners att utvärdera användbarheten hos en prototyp för en ny multifunktions "on-board" it-system. Tester har utförts med en mängd olika lastbilschaufförer vilka utfördes på Scanias testbana i Södertälje (strax södern om Stockholm).


Coop's nya website testad

2002.03.08

Usability Partners har utvärderat användbarheten hos Coops nya website. Syftet med utvärderingen var att bedöma den övergripande användbarheten hos siten, identifiera potentiella problem och tillhandahålla rekommendationer för förbättring. KF-medlemmar i olika åldersgrupper deltog i testerna.


Föreningssparbanken testar DigitalTV tjänst

2002.02.26

Usability Partners har användbarhetstestat en prototyp för interaktiv banktjänst som Föreningssparbanken utvecklat för DigitalTV. Vår bärbara labb utrustning gjorde det möjligt att genomföra testerna i informell "TV soffa" miljö, samtidigt som projektets medlemmar kunde följa testerna från rummet bredvid.


Skolverket väljer Usability Partners

2001.11.21

Den här hösten gav Skolverket ut anbudsförfrågan för utvärdering av användbarheten på deras webbplats. Överraskande stort antal anbud (24 totalt) registrerades, men flera av dessa sorterades bort på grund av att de inte uppfyllde de formella kraven och/eller saknade vissa grundläggande delar i sin metod. Resterande anbud blev betygsatta vad gäller metod, konsultprofil, referenser och pris. Anbudet från Usability Partners fick bäst övergripande betyg och antogs.


Ökad användbarhet för IKEA anställda

2001.10.19

Usability Partners har påbörjat ett stort projekt med syftet att tillhandahålla användbarhetstjänster under utvecklingen av ett nytt sälj- och administrationssystem. Systemet kommer att användas i alla IKEA varuhus världen över. Vi kommer att stödja IKEA IT utvecklingscentrum i Helsingborg genom hela utvecklingsprocessen med ett brett urval av användarcentrerade design- och utvecklingsaktiviteter.