Användartester

Vad ger användarna problem? Används produkten på det sätt du förväntat dig? Vilka ändringar kommer att förbättra din produkt mest?


Användartester kommer att ge dig grunden för att göra viktiga/kritiska designbeslut...
 • Utvärdering är en central del i all användarcentrerad utveckling - tidig och återkommande testning med användare är nyckeln till en lyckad produkt.
 • Vi identifierar problemen hos i din produkts gränssnitt och kan rekommendera och diskutera designlösningar med designers och utvecklare.
 • Usability Partners erbjuder tjänster för oberoende utvärderingar i Sverige och utomlands.
Vi har erfarenhet av testning av många olika typer av produkter:
 • Webbplatser
 • Mobilappar
 • Affärssystem
 • Medicintekniska produkter
 • Konsumentprodukter
 • In-vehicle systems, etc.Vad ger ett användartest dig?

 • En grundlig sammanställning av produktens användbarhetsproblem
 • Rekommendationer för hur problemen kan lösas och hur produkten kan förbättras.
 • En objektiv analys av hur lätt produkten är att använda.
 • Formella utvärderingar mäter ändamålsenlighet, effektivitet och användarnas tillfredsställelse med produkten.
 • Input till dokumentation, utbildning eller supportplanering.
 • Information som kan stödja marknadsföring.
 • Utvecklarna får en ovärderlig inblick i användarnas interaktion med deras produkt.

Specialbyggda labb

I våra centralt belägna lokaler har vi två moderna användbarhetslabb utrustade med envägsspegel och för ändamålet specialbyggda lösningar för olika tester.

Här, på för kunden neutral mark och i en kontrollerad miljö, genomför vi merparten av våra tester.