Medarbetare

Richard Whitehand (Senior usability & UX specialist)

Richard Whitehand

Richard har 20 års erfarenhet av användbarhetsarbete. Hans konsultarbete har handlat om att förbättra produkter och system utifrån användarens perspektiv. Richard har stöttat utvecklingen av många olika applikationer, webbplatser och interaktiva produkter både i Sverige och internationellt. Han har arbetat både i tidigare projektfaser med kravanalys och konceptuell design, och hela vägen till utvärdering av prototyper och implementerade system.
Läs mer om Richard


Kaisa Solman (Senior usability & UX specialist)

Kaisa Solman

Kaisa har 17 års erfarenhet av användbarhetsarbete, och har vid sidan av konsultarbetet skaffat sig tekniskt licentiat från forskarskolan HMI (human machine interaction). Kaisas arbete som konsult har främst inneburit användbarhetsutvärderingar av många olika typer av produkter och system - webbplatser, medicinska produkter, telekomprodukter och mjukvara. Hon har även arbetat i utvecklingsprojekt där hon har stöttat designarbetet med användbarhetsaktiviteter.
Läs mer om Kaisa


Per Ström (Senior usability & UX consultant)

Per Ström

Per har jobbat på Usability Partners sedan våren 2006. Han har arbetat med flera olika användbarhetsprojekt för kunder inom tex energi, bank och IT. Per har läst programmet data-och systemvetenskap med inriktning på människa-datorinteraktion på institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala Universitet.
Läs mer om Per


Rasmus Wetterström (Usability & UX consultant)

Rasmus Wetterström

Rasmus började hos Usability Partners hösten 2010. Han har arbetat huvudsakligen med användbarhetstester av olika webbaserade användargränsnitt. Rasmus har kunskap inom människa-datorinteraktion och användarcentrerad systemutveckling från bland annat sin magisterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings Universitet.


Nigel Claridge (Associate - Senior usability & UX consultant)

Nigel Claridge

Nigel har arbetat som konsult inom industrin både i Sverige och utomlands sedan 1978. Han var en av grundarna till Nomos Management, där han var senior partner mellan 1989 och 2001. Nigels arbete som konsult har främst fokuserat på användbarhet och användarcentrerad design av många olika produkter och system. Nigel har även arbetat som projektledare i ett flertal utvecklingsprojekt för spridning av användbarhet i Europa (projekt för Europeiska Kommissionen).


Mats Lind (Associate - Specialist advisor)

Mats Lind

Mats är professor i Människa-Dator interaktion vid Institutionen för Informationsvetenskap, Uppsala Universitet. Han har stor erfarenhet av design av interaktiva grafiska gränssnitt och användbarhetsutvärderingar och har också under ett antal år arbetat med dessa frågor som konsult. Då han kommer från en akademisk miljö är Mats en erfaren lärare för kurser inom människa-dator interaktion och han ger även korta kurser i gränssnittsdesign för industrin.


Ilias Bennani (Associate - Senior accessibility consultant)

Ilias Bennani

Ilias har flera års erfarenhet som tillgänglighetskonsult och han har genomfört ett stort antal tekniska tillgänglighetsrevisioner samt användartester tillsammans med personer med olika typer av funktionshinder. Han håller även ofta föredrag och utbildningar inom tillgänglighetsområdet. Med sitt brinnande engagemang inom området har Ilias en stor insikt i, samt förståelse för de problem, situationer och framför allt möjligheter som personer med funktionshinder ställs inför.