Flag icon for English

Experter inom användbarhet och 'User eXperience'

Usability Partners erbjuder specialistkunskaper, verktyg och metoder för att göra interaktiva produkter och system lättare att använda.

Optimera användarupplevelsen, öka produktivitet och försäljning.
Lär känna dina användare!

Människor som står på rad
 
 
Anteckningsblock

Case: Korta, snabba och iterativa användartester

Hög grad av användarinvolvering har lyckats hålla designen på rätt spår i utvecklingen av Skandiabankens internetbank.
Vårt arbete för Skandiabanken | Fler kundcase


 
 

Våra tjänster

Planering & process

Vägledning om vilka användarcentrerade aktiviteter som bör genomföras för att uppnå god användbarhet och optimal användarupplevelse.


Analys av användarkrav

Insamling och analys av användarkrav för att hjälpa utvecklingsgruppen att förstå och prioritera innehåll och funktionalitet i gränssnittet.


Interaktionsdesign

Utveckling av prototyper som illustrerar funktionalitet, flöden och övergripande layout samt stöd för designers/utvecklare.


Användartester

Allt från korta informella tester och expertgranskningar till stora internationella studier.


Även Eye tracking, Enkätundersökningar, Tillgänglighetstestning och Seminarier/kurser