Visa alla artiklar

Användarvänlighet är en bluff!

Av Alexander Piatidis, april 2003

"Den här produkten har inte bara en mängd bra funktioner,
den är också användarvänlig"

Ett sådant påstående är inte alls ovanligt för produkter som digitalkameror, affärssystem, bokningssystem eller något annat system som kan göras väldigt krångligt.

Användarvänlighet måste vara viktigt med tanke på hur ofta det nämns i marknadsförings­syfte. Trots det visar det sig alltför ofta att den enda riktiga ansträngningen på området är i marknadsföringsfasen, då klisterlappen med ordet användarvänlig fästs på produkten.

Hur kan de komma undan med bluffen?

Anledningen till att de kan komma undan med bluffen är att det är svårt att sätta fingret på vad användarvänlighet är. Den visuella designen är påtaglig, priset likaså, men hur är det att använda produkten? Det är väldigt svårt att ifrågasätta det innan köpet är gjort, för innan du använt produkten i din vardag kan du inte veta om den beter sig irriterande, tidsödande eller ologiskt.

Vad är användarvänlighet?

Användarvänlighet är ett något missvisande uttryck - för det handlar inte om vänlighet. En vänlig person hälsar artigt, småpratar och gör tjänster åt dig. Vänlighet är något vi uppskattar hos människor, men sällan hos tekniska hjälpmedel. Högteknologiska produkterna och system kan i vissa fall stödja oss i vänlig kommunikation med andra människor, men de behöver knappast vara vänliga i sig.

Microsoft Office Assistant - Gemet
Det 'användarvänliga' Office-gemet

Nej, användarvänlighet är ett vagt och missvisande uttryck. Användbarhet ('usability' på engelska) är det ord som används av de som arbetar med att göra produkter lätta att använda, med en mer strikt definition och en betoning på användning i stället för vänlighet.

Användbarhet och dess fördelar

Om du inte vet vad användbarhet är så är det inte konstigt. Det finns många aspekter som kan tas i åtanke och många angränsande områden. Den centrala idén är att utveckla tekniken så att den passar de som använder den. Detta uppnås genom att tidigt och kontinuerligt i utvecklingsprocessen fokusera på användarens krav och de uppgifter användaren vill uträtta med produkten.

Den mest spridda definitionen på användbarhet är den som står i den internationella standarden ISO 9241 (se ISO Standards). Där nämns ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse som viktiga faktorer. Dessa kan bedömas eller mätas i den miljö där produkten är tänkt att användas med de som ska använda den. Om man arbetar gentemot krav som ställs på dessa egenskaper med de metoder som används internationellt av interaktionsdesigners och användbarhetsexperter blir fördelar:

För producenter:

  • Konkurrens - Produkter som är lätta att använda är mer konkurrenskraftiga på marknaden.
  • Kostnader - Att under utvecklingen på rätt sätt ta hänsyn till användarkraven kan minska behoven för dyra sena designändringar.
  • Support - Användbarhetsrelaterade faktorer ligger bakom majoriteten av supportbehoven - förbättrad användbarhet minskar kraven på support.
  • Kvalitet - Förbättrad användbarhet kommer att främja användarnas upplevelse av produktens kvalitet.

och Användare:

  • Produktivitet - Användbara produkter gör det möjligt för användarna att effektivt nå sina mål, snarare än att slösa tid kämpande med produktens gränssnitt.
  • Support/Träning - Bra utformade produkter underlättar lärande och kan reducera tiden användarna behöver lägga på träning, söka efter support eller titta i dokumentation.
  • Tillfredsställelse - Användare kommer att vara mer tillfredsställda och positiva till en produkt med god användbarhet, snarare än bäva för att använda den!

Användarvänlighet kontra användbarhet

Sammanfattningsvis kan man säga att även om användbarhet är den mer korrekta och väldefinierade termen bör konsumenter/användare kräva att "användarvänliga" produkter verkligen kan användas med lätthet. Oavsett vilket av orden som används måste företag kunna stå för deras påståenden. För även om runda löften om en användarvänlig produkt säljer på kort sikt kommer verkligen användbara produkter att föredras på längre sikt.

Relaterade artiklar: