Flag icon for English

Om oss

Vitruvian Man 1492, Da Vinci

"Usability Partners erbjuder specialistkunskaper, verktyg och metoder för att göra interaktiva produkter och system lättare att använda."

Vi hjälper våra kunder att utveckla produkter som är lätta att använda. Vi ser till att användarnas behov och begränsningar blir en påtaglig faktor i framtagning av nya användargränssnitt, likväl som vid förbättring av existerande gränssnitt.

Användbarhet (eng. Usability) och användarupplevelse (eng. UX / User experience), som är vårt specialistområde, har uppmärksammats i stor utsträckning den senaste tiden, inte minst inom IT- industrin. Strukturerat arbete med dessa frågor leder till t.ex. lägre utvecklings- och supportkostnader, ökad effektivitet i användning och nöjdare användare.

Usability Partners:

 • Är specialiserade på att säkerställa användbarheten under utveckling av produkter och system, genom att erbjuda professionella användarcentrerade design- och utvärderingstjänster.
 • Har erfarenhet av användbarhet och UX hos ett brett urval av produkter och system (webbplatser, interaktiva Internettjänster, intranät, administrativa system, mobil utrustning, telekomprodukter, elektroniska kiosker, multimediaprodukter, etc.).
 • Har kunskaper i användning av 'state of the art' verktyg och metoder på användbarhetsområdet.
 • Genomför uppdrag med metodik baserad på internationella standarder (ISO 9241).
 • Utför internationella projekt genom ett nätverk av partnerföretag i andra länder.
 • Har erfarna konsulter som arbetar målmedvetet för att göra produkter lättare att använda!


 

Snabba fakta

 • Grundat 2001
 • Kontor i Stockholm
 • Unika med eget användbarhetslabb
 • Våra konsulter har i genomsnitt mer än 12 års erfarenhet
 • Genomfört hundratals användbarhetstester i Sverige och utomlands

Exempel på kunder

 • Electrolux
 • Fidelity International
 • ICA
 • IKEA
 • Kuoni
 • Regeringskansliet
 • Swedbank
 • TeliaSonera
 • Vattenfall
 • Fler kunder

Vi har bland annat haft uppdrag i

 • Baltikum
 • Danmark
 • England
 • Finland
 • Kina
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Sverige
 • Tyskland
 • USA